Preskocit navigáciu

Náčelník štábu samohybného delostreleckého oddielu


Ing. major Tomáš SMUTKO

Náčelník štábu samohybného delostreleckého oddielu  Ing. major Tomáš SMUTKO
Narodil sa 9. 10. 1974 v Humennom.
 
 Vzdelanie:
 
01.09.1989 – 31.08.1993 – Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
31.08.1993 – 12.07.1996 – Vojenská akadémia SNP, Liptovský Mikuláš
                                              odbor raketového vojska a delostrelectva
01.09.1998 – 06.07.2000 – Vojenská akadémia SNP, Liptovský Mikuláš
                                            graduálne inžinierske štúdium , odbor
                                            manažment vojskových systémov –
                                            raketové vojsko a delostrelectvo
03.05.2006 – 09.07.2006 – Vojenský jazykový inštitút Lackland AFB,
 Texas USA
10.07.2006 – 16.12.2006 – Zdokonaľovací kurz pre dôstojníkov
                                            pozemného vojska, Fort Benning,
                                            Georgia USA 
17.02.2016 – 25.02.2016 – AOS Liptovský Mikuláš, kurz Plánovací
                                            a rozhodovací proces na taktickej úrovni
                                            velenia a riadenia 
Vykonávané funkcie:
 
01.08.1996 – 30.09.1996 – Učiteľ skupiny výcvikového oddielu ,
                                            5. delostrelecká brigáda GŠ Armády SR
01.10.1996 – 30.09.2001 – Veliteľ výcvikovej prieskumnej batérie,
                                            výcvikový oddiel, 5. delostrelecká brigáda,
                                            GŠ Armáda SR
01.10.2001 – 31.12.2004 – Veliteľ veliteľskej batérie, 5. delostrelecká
                                                 brigáda, Veliteľstva PS Armády SR
01.01.2005 – 30.06.2009 – Veliteľ batérie podpory velenia, Zmiešaný
                                            samohybný delostrelecký oddiel,
                                            mechanizovaná brigáda , PS OS SR 
03.09.2007 – 30.11.2007 – Poverený zastupovaním náčelník operačného
                                            oddelenia , zmshdo, 2.mb, PS OS SR
12.03.2008 – 25.03.2008 – Vedúci starší dôstojník, veliteľstvo UNFICIP 
                                            Cyprus
01.07.2009 – 31.01.2012 – Veliteľ batérie podpory velenia, Samohybný 
                                            delostrelecký oddiel, 2. mechanizovaná brigáda,
                                            PS OS SR
01.02.2012 – 30.06.2015 – Náčelník Operačného oddelenia, Veliteľstvo
                                            a štáb, shdo, 2. mb, PS OS SR
01.07.2015 – 31.08.2017 – Náčelník skupiny Palebnej podpory, Oddelenie
                                            riadenia operácií, Odbor plánovania a riadenia
                                            operácií , Veliteľstvo 2.mb, PS OS SR   
01.09.2017                       – Náčelník  štábu, shdo, 2.mb, PS OS SR   
 
Jazykové znalosti:
 
Anglický jazyk – úroveň SLP – 2+
 
major. Ing. Tomáš SMUTKO je ženatý a má jedno dieťa 
 

Skočiť na menu
Share