Preskocit navigáciu

Veliteľstvo 2.mechanizovanej brigády


Základné organizačné členenie

Veliteľstvo sa všeobecne člení na :

 • veliteľstvo
 • štáb

Veliteľstvo sa člení na : 

 • veliteľ
 • zástupca veliteľa
 • náčelník štábu
  • zástupca náčelníka štábu pre operácie
  • zástupca náčelníka štábu pre podporu operácií
 • veliaci poddôstojník
 • osobný štáb
  • sekretariát
  • právna služba
  • duchovná služba
  • zdravotnícka služba

Štáb sa člení na :

 • štáb pre operácie
  • oddelenie spravodajstva a elektronického boja
  • odbor pre plánovanie a riadenie operácií
 • štáb pre podporu operácií
  • oddelenie personálneho manažmentu
  • odbor logistiky
  • oddelenie bezpečnosti, ochrany informácií a KIS
  • finančno-ekonomická služba

Skočiť na menu


Share