Preskocit navigáciu

Zástupca veliteľa samohybného delostreleckého oddielu


mjr. Ing. Stanislav ŠRAGA

Zástupca veliteľa samohybného delostreleckého oddielu mjr. Ing. Stanislav ŠRAGA
Vykonávané funkcie:
od roku 1991 – výkonný práporčík 13. bat, 5. do, 322 kanónovej db, 4. armády, záp. voj. okruhu
od roku 1991 – výkonný práporčík 3. rmo, 3. db, vých. voj. okruhu
od roku 1992 – veliteľ pal. č., 4. pal. bat., 4. rmo, 3. db ASR
od roku 1993 – zástupca veliteľa, pal. bat., 4. rmo, 3 db. ASR
od roku 1994 – veliteľ 9. pal. bat., 4. rmo, 3. db ASR
od roku 2000 – zástupca veliteľa 1. do, 5. db ASR
od roku 2005 – veliteľ ps bat, zmshdo MI, mb
od roku 2007 – veliteľ roty, 3. roty jednotky MS OSN UNDOF
od roku 2007 – veliteľ ps bat, zmshdo MI, 2. mb
od roku 2008 – N OpO, veliteľstva a štábu zmshdo MI, 2. mb
od roku 2009 – N OpO, veliteľstva a štábu shdo MI, 2. mb
od roku 2012 – náčelník štábu, veliteľstva a štábu shdo MI, 2. mb
od 01.07.2013 - zástupca veliteľa, shdo MI, 2. mb 

Skočiť na menu
Share