Preskocit navigáciu

Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny


Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny

Posledné dva januárové týždne prebiehal na Liptove Kurz taktickej medicíny. Podľa jeho riadiaceho, nadrotmajstra Jozefa Filického z Oddelenia výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy Odboru špecializovaných zdravotníckych činností a výcviku Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši- Ondrašovej, kurz je určený pre príslušníkov vojenského zdravotníctva s odbornou spôsobilosťou v zdravotníckom povolaní sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky záchranár.
Kurz TaMed (taktická medicína) je zameraný na poskytovanie rozšírenej predlekárskej prvej pomoci v bojových podmienkach. „ Jeho hlavnou úlohou je pripraviť frekventantov na zvládnutie život a zdravie zachraňujúcich úkonov v sťažených podmienkach pod istou úrovňou stresu, s ktorými sa musia frekventanti počas praktických cvičení vysporiadať,“ približuje rotmajster Filický. Prvý týždeň sa venovali účastníci kurzu najmä z rožňavského práporu RCHBO, ale aj žilinského 5. pluku špeciálneho určenia či trenčianskeho práporu podpory velenia PS nácviku psychomotorických zručností v priestoroch Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Ďalší týždeň pokračoval v poľných podmienkach na pracovisku Úradu hlavného lekára (ÚHL) Liptovský Mikuláš – Ondrašová.
Rotmajster Filický a ďalší skúsení inštruktori, ktorí majú praktické skúsenosti aj z pôsobia zo zahraničných operácií a misií ( najmä v Afganistane či na Cypre) sa snažili pripraviť frekventantov kurzu na zvládnutie život a zdravie zachraňujúcich úkonov v sťažených podmienkach. Pozornosť venovali aj algoritmu START a QUICK STAR, primárnemu, sekundárnemu a terciálnemu triedeniu a vedeniu triediacej karty. A napokon museli účastníci kurzu zvládnuť poskytnutie rozšírenej prvej pomoci ranenému vojakovi počas bojovej činnosti, odsun raneného alebo ranených. Časť zdravotníkov poskytovala pomoc ranenému a ostatní zabezpečovali celý priestor. V závere kurzu sa rotmajster Filický a ostatní inštruktori zhodli, že najlepšie výsledky v ňom dosiahli veliteľka družstva príjmu, triedenia a ošetrenia ranených rotná Alena Farkašová a veliteľka družstva zberu a vývozu ranených rotná Ivana Sečkárová, obe z rožňavského práporu RCHBO.
Náčelník oddelenia výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy ÚHL major Daniel Macek s uspokojením konštatuje, že Kurz taktickej medicíny si získal medzi vojenskými zdravotníkmi dobré meno. Premiérový kurz sa uskutočnil v roku 2018. Odvtedy zorganizovali už osem kurzov, ktoré absolvovalo 59 vojenských zdravotníkov z útvarov a zariadení OS SR a MO SR.


Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicínyNa Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicínyNa Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicínyNa Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicínyNa Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 2Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 2Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 2Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 2Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 3Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 3Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 3Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 3Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 4Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 4Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 4Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 4Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 5Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 5Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 5Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 5Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 6Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 6Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 6Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 6Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 7Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 7Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 7Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 7Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 8Na Liptove sa uskutočnil Kurz taktickej medicíny 8

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 01.02.2019
Čítanosť: 1191
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share