Konferencia MovCon MILU 2015


Konferencia MovCon MILU 2015
V dňoch 11. - 13. februára 2015 organizovali príslušníci Odboru medzinárodných presunov prepravy, tranzitov a dopravnej infraštruktúry Bratislava / ÚLZ OS SR „Konferenciu MovCon MILU“ („Movement Control – Multinational Logistic Integrated Unit“).
Predsedníctvo jednotky si každoročne odovzdávajú krajiny tohto odborného vojenského zoskupenia. Aj nielen preto je mottom tejto mnohonárodnej jednotky „Many Nations – One Mission“.
A práve v roku 2015 predsedá jednotke MovCon MILU Slovenská republika.
Z predsedníctva jednotky vyplýva množstvo povinností voči účastníckym krajinám. V tomto roku je to okrem iného aj komplexná príprava účasti jednotky MovCon MILU na medzinárodnom logistickom vojenskom cvičení „Cappable Logistician 2015“, ktoré sa bude konať v Maďarsku.
Práve v rámci tejto konferencie bol predstavený zámer participácie jednotky na vyššie uvedenom cvičení (skr. „CL15“).
Okrem iného boli v rámci konferencie prerokované otázky participácie / rotácie jednotlivých oddielov („detachments“) v rámci JLSG („Joint Logistic Support Group“) v operácii KFOR. Z úrovne národných predstaviteľov bola prezentovaná operačná pripravenosť jednotlivých oddielov na plnenie úloh v prospech operácií NATO.
Realizácia takýchto (predovšetkým medzinárodných) aktivít nikdy nie je jednoduchá. Avšak aj napriek obmedzeným finančným zdrojom prideleným na realizáciu tejto aktivity bola uvedená konferencia zabezpečená vo vysokom štandarde a na vynikajúcej odbornej úrovni.
Všetky aktivity vedúcich krajín projektov NATO sú pozitívne hodnotené v rámci rokovaní vysokých vojenských predstaviteľov jednotlivých stupňov velenia a riadenia NATO. Zároveň je každá takáto aktivita prestížou danej vedúcej krajiny.

Konferencia MovCon MILUKonferencia MovCon MILUKonferencia MovCon MILUKonferencia MovCon MILU

Autor: kapitán Ing. Štefan Hojo , Foto: OdMPPaTDI - Dátum: 24.02.2015
Čítanosť: 4164
Verzia pre tlač

Skočiť na menu