Bilancovanie roka na Veliteľstve posádky Bratislava


Bilancovanie roka na Veliteľstve posádky Bratislava

           V súlade s Plánom prípravy Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) vo výcvikovom roku 2015 sa v utorok 24. februára, v priestoroch bratislavských kasární Vajnory v prítomnosti hlavných funkcionárov, uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava. Pozvanie na zhromaždenie prijal aj 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Pavel Macko.

Dopoludňajšia časť veliteľského zhromaždenia bola venovaná vystúpeniu náčelníka skupiny ŠPA kapitána Jiřího Vrchoveckého na tému Objasnenie vojenského diplomatického protokolu a podplukovníka Petra Tótha z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií na tému Aktuálne bezpečnostné prostredie vo vzťahu k územiu SR. 

Okrem bilancovania uplynulého roka zástupca veliteľa VePBA podplukovník Roman GRNÁČ prítomným predstavil úlohy a priority, ktoré stoja pred posádkou v tomto roku. Vo svojom prejave vyjadril uznanie a pozitívny prínos príslušníkov podriadených jednotiek.

„S elánom a cťou, s ktorými ste pristupovali k plneniu rôznorodých cieľov a priorít, sa nám podarilo v uplynulom roku plniť úlohy s vynikajúcimi výsledkami“, zdôraznil nakoniec. Prítomným poprial rovnako úspešné splnenie úloh vo výcvikovom roku 2015.

Záver zhromaždenia patril vybraným príslušníkom VePBA, ktorí si prevzali ocenenia za príkladné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2014. 


Bilancovanie roka na Veliteľstve posádky BratislavaBilancovanie roka na Veliteľstve posádky BratislavaBilancovanie roka na Veliteľstve posádky BratislavaBilancovanie roka na Veliteľstve posádky BratislavaBilancovanie roka na Veliteľstve posádky BratislavaBilancovanie roka na Veliteľstve posádky Bratislava

Autor: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ , Foto: kpt. Ing. Jiří VRCHOVECKÝ - Dátum: 25.02.2015
Čítanosť: 3777
Verzia pre tlač

Skočiť na menu