Preskocit navigáciu

Odstrašenie a obrana: Cestou k mieru je pripravenosť


Odstrašenie a obrana: Cestou k mieru je pripravenosť Rímsky historik Vegetius kedysi povedal: „Si vis pacem, para bellum.“ Ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Pre mňa ako Taliana, ktorý sa rozhodol slúžiť v armáde, tieto slová pochádzajúce z môjho rímskeho dedičstva hrali v mojom živote významnú úlohu. Ich filozofia je jednoduchá a nadčasová, pretože ešte aj keď sme boli iba deti hrajúce sa na ihrisku, šikanéri si nikdy nevyberali za obete tých, ktorí boli pripravení brániť sa. Namiesto toho sa zamerali na tých, ktorí vyzerali bezbranní. Ozbrojené sily na základe rovnakého princípu fungovali už dávno predtým, ako Vegetius v 4. storočí vyslovil svoj slávny citát, avšak napriek tomu tu v stredoeurópskom priestore platí pre spojenecké ozbrojené sily dodnes. Princípu vojenskej pripravenosti ako záruky mieru sa pridržiavali aj desiatky vojnou sužovaných európskych a severoamerických krajín, keď v roku 1949 podpísali Severoatlantickú zmluvu a stala sa z nich Aliancia. Jej signatári chápali, že mier znamená stabilitu a stabilita umožňuje prosperitu. Chápali tiež, že jediným spôsobom, ako pre svoje krajiny tento mier a prosperitu zabezpečiť, je kontinuálna a kolektívna pripravenosť na vojnu. Slová „odstrašiť a, ak je to potrebné, brániť“ boli pre Organizáciu Severoatlantickej zmluvy kľúčovými už od jej vzniku. Prvá strategická koncepcia NATO z roku 1950 stanovila, že primárnou úlohou síl NATO je odrádzať od agresie a sily NATO vstúpia do vojenského konfliktu iba v tom prípade, že odstrašenie zlyhá. Druhá strategická koncepcia vypracovaná v roku 1952 pridala v súvislosti s odstrašením pojem „stratégia predsunutia“. V tom čase to znamenalo umiestnenie vojenskej prítomnosti čo najviac na Východ, ako to bolo možné – v tomto prípade v blízkosti hranice medzi Východným a Západným Nemeckom. Táto koncepcia mala odradiť komunistov od akýchkoľvek ambícií expandovať na Západ. Stratégia odstrašenia a obrany sa vyvíja už viac ako 70 rokov a ukázala sa byť veľmi účinnou. Celé desaťročia sa krajinám patriacim do NATO darilo v rámci svojich hraníc udržiavať mier a stabilitu. Aliancia NATO sa rozšírila z 12 krajín na 30, čoskoro 32, ak všetko pôjde bez problémov. Tí, ktorí vstúpili do NATO, kolektívne prispievajú k ochrane, bezpečnosti, rozvoju obchodovania, demokracie a slobody pre viac ako miliardu občanov. Nedávne udalosti nám ukázali dôležitosť a zraniteľnosť obrany a bezpečnosti. Brutálna a nevyprovokovaná ruská invázia na Ukrajinu z februára roku 2022 opäť vrhla na Európu dlhý tieň vojny, pričom spôsobila zásadné prehodnotenie hrozby voči euroatlantickej bezpečnosti a spôsobu, akým má NATO odstrašovať a brániť. Ako reakciu na ruskú agresiu na Ukrajine a za účelom posilniť bezpečnosť Aliancie NATO okamžite aktivovalo svoje obranné plány, rozmiestnilo prvky Síl rýchlej reakcie NATO a členské krajiny významne navýšili prítomnosť síl NATO na východnom krídle Aliancie. Na summite NATO v Madride v júni roku 2022 politickí lídri schválili novú strategickú koncepciu, ktorá má v nadchádzajúcich rokoch formovať bezpečnostný postoj Západu. Táto nová koncepcia priniesla mnohé, napríklad uznala Ruskú federáciu za najvýznamnejšiu hrozbu voči bezpečnosti Aliancie, ale takisto poukázala aj na ostatné hrozby – nestabilitu na Blízkom Východe a v Afrike, vznikajúce rušivé technológie, zlyhávanie kontroly zbrojenia a klimatické zmeny. Okrem toho strategická koncepcia prvýkrát označila Čínu za „strategického súpera” Aliancie. Madridský summit signalizoval zmenu pre všetky vojenské jednotky pridružené k NATO. Vývoj stratégie odstrašenia a obrany sa odvtedy dramaticky zrýchlil a my v stredoeurópskom priestore sa nachádzame v srdci nových oblastí záujmu. Vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nie je ničím novým – po nezákonnej anexii Krymu Ruskom v roku 2014 NATO zvýšilo svoju predsunutú prítomnosť na Východe vytvorením štyroch bojových skupín, ktoré sa nachádzajú v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. Na Madridskom summite z roku 2022 sa zástupcovia NATO dohodli, že v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku sa vytvoria ďalšie štyri bojové skupiny a veľkosť už jestvujúcich bojových skupín sa zvýši o 50 – 100 percent. Spojenecké krajiny sa takisto zaviazali udržiavať v pohotovosti sily veľkosti brigády pripravené na boj, ktoré bude možné rozmiestniť kamkoľvek kedykoľvek to bude potrebné. Takáto je aktualizovaná verzia starej stratégie predsunutia, ktorá bola prepracovaná v súlade so súčasnými strategickými podmienkami. Na Madridskom summite sa takisto vyšší velitelia zamerali na Sily rýchlej reakcie NATO, skupinu takmer 40 000 jednotiek vysokej pripravenosti, ktorá je pripravená bleskovo zareagovať na krízu. Zavedením nového modelu síl NATO lídri súhlasili, že vytvoria Spojenecké sily rýchlej reakcie, ktoré budú ešte väčšie a s vyšším stupňom pripravenosti ako súčasné Sily rýchlej reakcie NATO. Všetky zmeny, o ktorých sa rozhodlo na Madridskom summite, predstavujú znovuoživenie pôvodnej koncepcie odstrašenia a obrany umiestnením hlbšej prítomnosti NATO do širšieho geografického územia ako kedykoľvek predtým. Keď svojim susedom na Východe vyšleme signál, že sme pripravení bojovať, zabezpečí nám to oveľa väčšiu šancu zabrániť vojenskému konfliktu odohrávajúcemu sa na Ukrajine presiahnuť až do stredoeurópskeho priestoru. V novembri celý svet so zatajeným dychom sledoval zblúdilé strely, ktoré opustili vzdušný priestor Ukrajiny a vybuchli v Poľsku, pričom tragicky usmrtili dve osoby. Presne takejto situácie sa politickí aj vojenskí lídri z celej Európy obávali už od februárového vypuknutia invázie. Vystupňuje práve tento incident napätie medzi NATO a Ruskom až do bodu, keď niet cesty späť? Lídri NATO podnikli mimoriadne premyslené kroky a dostupné údaje podrobili dôkladnej analýze, aby nakoniec rozhodli, že nešlo o úmyselný útok na územie NATO. Napriek tomu, že tento incident slúžil ako pripomienka faktu, že európsky kontinent balansuje na ostrí noža, Aliancia NATO jasne prejavila svoju odhodlanosť a zároveň sa jej podarilo zabrániť tomu, aby vojna na Ukrajine prerástla do ešte rozsiahlejšieho vojenského konfliktu. Dôveryhodnosť článku V NATO, ktorý sa týka kolektívnej obrany, zatiaľ ohrozená nie je. Už samotná existencia tohto článku v spojení so silnou prítomnosťou NATO na Východe predstavuje dostatočné odstrašenie a obnovený pozitívny postoj k základným princípom Aliancie. Odstrašenie však účinkuje, iba ak si je náš protivník vedomý toho, že sme pripravení bojovať, aby sme bránili svoje hodnoty, územie a spôsob života. Hrozba naďalej trvá a my potrebujeme byť jednotní, aby sme odstrašili protivníka, zaistili bezpečnosť a v konečnom dôsledku pristúpili k obrane a bojovali kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné. Pamätajte: Ak chcete mier, pripravujte sa na vojnu. My v NATO sa vždy usilujeme o mier, ale sme si vedomí, že dosiahnuť ho bude možné, iba ak budeme pripravení bojovať proti akejkoľvek hrozbe voči bezpečnosti a ochrane nášho obyvateľstva. Autor: gen. Guglielmo Luigi Miglietta veliteľ Spojeneckého veliteľstva spoločných síl v Brunssume


Autor: en. Guglielmo Luigi Miglietta , Foto: NATO - Dátum: 03.02.2023
Čítanosť: 3855
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share