Preskocit navigáciu

Odborný seminár pre poddôstojníkov s účasťou zahraničných lektorov


Odborný seminár pre poddôstojníkov s účasťou zahraničných lektorov

V dňoch 16. – 17. mája 2023 bol v priestoroch GŠ OS SR v Bratislave vykonaný Odborný seminár pre veliacich poddôstojníkov OS SR. Uvedená aktivita bola vedená v anglickom jazyku a primárne určená veliacim poddôstojníkom v hodnosti štábny nadrotmajster a frekventantom poddôstojníckeho kurzu OR-9.

Prvý deň bol zameraný na prednášky lektorov - veliacich poddôstojníkov z Baltic Defence College a Armády Českej republiky, ktorí sa venovali témam potrebným pre rozvoj a vzdelávanie poddôstojníckeho zboru. Frekventanti kurzu ocenili najmä možnosť porovnať nároky pri vzdelávaní v národnom kurze a kurze organizovanom v Baltic Defence College. Veľmi zaujala aj prednáška na tému „Vojna na Ukrajine a jej dopad na bezpečnosť v Európe“, ktorá evokovala následnú diskusiu o možnej podobe budúceho bojiska.

Zahraničných lektori ocenili záujem o prednášané témy, ktorý sa odzrkadlil na množstve otázok a príspevkov v moderovaných diskusiách. Druhý deň bol zameraný na výmenu skúseností, postupov a názorov na aktuálne témy, ktoré sa dotýkajú ozbrojených síl a zborov. Diskusie sa zúčastnili veliaci poddôstojníci z úrovní veliteľstiev síl, prípadne ich zástupcovia. Účastníci seminára prejavili spokojnosť s jeho prínosom pre rozvoj poddôstojníckeho zboru a väčšina by privítala možnosť podobné semináre organizovať aj v budúcnosti.


Odborný seminár pre poddôstojníkov s účasťou zahraničných lektorovOdborný seminár pre poddôstojníkov s účasťou zahraničných lektorovOdborný seminár pre poddôstojníkov s účasťou zahraničných lektorov

Autor: HPod OSSR , Foto: J-10 GŠ - Dátum: 18.05.2023
Čítanosť: 1140
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share