Preskocit navigáciu

Seminár veliacich poddôstojníkov OS SR


Seminár veliacich poddôstojníkov OS SR


Veliaci poddôstojníci OS SR absolvovali v dňoch 10.-11. apríla 2024 v priestoroch 51.k Prešov seminár zameraný na ich rozvoj. Seminár organizoval hlavný poddôstojník OS SR v spolupráci s veliacimi poddôstojníkmi síl a operačného veliteľstva. Seminára sa zúčastnilo 43 veliacich poddôstojníkov z OS SR a 20 poddôstojníkov z momentálne prebiehajúceho ďalšieho odborného výcviku U10 (ĎOV U10 - veliaci poddôstojník).

Prvý deň seminára bol rozdelený na dve časti. Dopoludnia odborné prednášky a popoludní práca v syndikátoch. V prvej prednáške sa generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR plukovník Viktor Sabo venoval predstaveniu nových foriem spolupráce v oblasti výuky vlastenectva v poddôstojníckych kariérnych kurzoch. Následne správca nadácie pán Milan Gajdoš predstavil súčasné výzvy, ale aj nové projekty Vojenskej podpornej nadácie, ktorá slúži profesionálnym vojakom a zamestnancom OS SR, vojenským dôchodcom a rodinným príslušníkom profesionálnych vojakov. V poslednej prednáške prvého dňa nadrotmajster Ján Gorc v zálohe informoval účastníkov seminára s problematikou bezpilotných prostriedkov z pohľadu ich silných aj slabých stránok, možností využitia na súčasnom a prípadne budúcom bojisku a na záver ponúkol praktickú ukážku v priestoroch hosťujúceho útvaru. V popoludňajších hodinách boli účastníci seminára rozdelení do siedmich syndikátov a boli im predstavené úlohy, ktoré museli riešiť. V jednotlivých syndikátoch boli určení vedúci syndikátov, ktorým aktívne pomáhali určení mentori z radov štábnych nadrotmajstrov. Záver prvého dňa seminára patril prezentáciám prác troch syndikátov tvorených poddôstojníkmi z kurzu ĎOV U10.


Úvod druhého dňa bol vyčlenený na prezentácie prác štyroch syndikátov veliacich poddôstojníkov OS SR. Nasledovali prezentácie štábnych nadrotmajstrov Miroslava Ferenca/ PS OS SR a Romana Kostúrika/ SŠO OS SR, ktorí sa s účastníkmi seminára podelili o aktuálne skúsenosti zo štúdia v poddôstojníckych kurzoch organizovaných v Baltic Defence College, resp. z Joint Special Operations University. Popoludní veliaci poddôstojník 51.k Prešov predstavil prácu profesionálnych vojakov – poddôstojníkov, ktorí sa podieľajú na zabezpečení prevádzky leteckej techniky na tomto útvare.


Veľké poďakovanie zo strany účastníkov seminára patrí veliteľovi 51.k Prešov plk. Štefanovi Okošovi, jeho veliacemu poddôstojníkovi štábnemu nadrotmajstrovi Marekovi Sukovskému za vytvorenie optimálnych pracovných podmienok a samozrejme všetkým prezentujúcim za nadštandardnú spoluprácu a prínos k rozvoju veliacich poddôstojníkov OS SR.


Seminár veliacich poddôstojníkov OS SRSeminár veliacich poddôstojníkov OS SRSeminár veliacich poddôstojníkov OS SRSeminár veliacich poddôstojníkov OS SR

Autor: OS SR , Foto: OS SR - Dátum: 15.04.2024
Čítanosť: 4481
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share