Preskocit navigáciu

Centrum zásob


Hlavné úlohy CZ:

 • obhospodaruje materiál tr. 03 – pohonné hmoty a mazivá a technický materiál
 • uskladňuje PHM a technický materiál pre potreby OS SR
 • vykonáva distribúciu PHM do zložiek OS SR
 • vykonáva výdaj technického materiálu a špec. mazív a kvapalín
 • spracováva podklady pre nákup PHM
 • sústreďuje nebezpečný odpad a zabezpečuje jeho následnú likvidáciu
 • nakladá s prebytočným majetkom tr.03
 • obstaráva decentrálne nákupy materiálu tr.03
 • modernizuje vlastné technologické zariadenia a vykonáva ich pravidelnú údržbu
 • rieši dispozičné zásoby a centrálne zásoby pre potreby OS SR
 • vedie centrálnu evidenciu a účtovanie materiálu tr. 03
 • udržuje výšku stanovených zásob pre potreby OS SR a pre potreby deklarovaných jednotiek
 • zabezpečenie oblasti kontroly kvality v rozsahu činnosti základne a v rámci kvality dlhodobo uložených zásob PHM v rozorte OS SR
 • kontrola dodržiavania technologických postupov v oblasti kvality PHM pri expedícii, skladovaní a príjme PHM
 • vykonávanie laboratórnych rozborov vzoriek
 • chemické analýzy a príprava východzích látok k nim
 • vykonávanie laboratórnych rozborov

FotoFotoFotoFoto

Skočiť na menu


Share