Školenie k BOZP a PO


Školenie k BOZP a PO V súlade s Plánom prípravy na VR 2019 a Plánom činnosti na mesiac január 2019 sa dňa 16.01.2019 vykonalo opakované oboznámenie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na kinosále Zásobovacej základne II. Martin. Oboznamovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov sa uskutočnilo v súlade so Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Prednášateľmi boli Ing. Ján Slezák, PhD., ktorý sa venoval problematike ochrany pred požiarmi, Mgr. Silvia Kecsöová, ktorá zúčastnených oboznámila so základnými informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Ing. Tomáš Povoda, ktorý informoval prítomných z oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti v ZZ II. Martin. Na záver oboznámenia boli zúčastnení podrobení písomnému testu zo získaných vedomostí z oblasti BOZP a zamestnanci DaSS boli testovaní z vedomostí v oblasti OPP. Predmetné zamestnanie bolo vykonané v zmysle Smernice MO SR č. 83/2017 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, prebehlo bez nedostatkov a v súlade s pripravenými písomnými prípravami.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: Mgr. Silvia Kecsöová , Foto: Ing. Tomáš POVODA - Dátum: 17.01.2019
Čítanosť: 2789
Verzia pre tlač

Skočiť na menu