Preskocit navigáciu

Insígnie útvaru


Znak je symbolom vojenského útvaru, zariadenia Ministerstva obrany a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý priznáva minister obrany Slovenskej republiky na základe odporúčania Rady pre vojenskú symboliku a patrí medzi základné druhy vojenskej symboliky.

Znak predstavuje trvalé farebné znamenie na štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel, určené na identifikovanie jeho nositeľa. Znak môže mať spravidla tvar normanského, ranogotického, gotického, neskorogotického, kruhového a trojuholníkového štítu, ale môže mať i ďalšie tvary. Každý vojenský útvar môže mať svoj znak, ktorého obsah vyjadruje príslušnosť k druhu vojska a charakteru svojho predurčenia. Z hľadiska svojho významu a všeobecnej charakteristiky vojenského útvaru, znak spravidla obsahuje nasledujúce základné zložky:

  • vojenské označenie útvaru,
  • vojenskú symboliku alebo symbol (znamenie), ktorý vyjadruje príslušnosť k druhu vojska, druhu zbraní, príslušnosť k jednotlivým službám a k základným zložkám ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Znak

Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2015 o priznaní znaku bol 42.Zásobovacej základni Martin priznaný tento znak:

Znak je gotického tvaru so zelenou plochou, na ktorej je umiestnený strieborný (biely) klasický montážny kľúč prekrížený so zlatým (žltým) nábojom. V hornej časti je text majuskulným písmom striebornej (bielej) farby – názov vojenského zariadenia 42.ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA a pod ním miesto dislokácie MARTIN.

Skočiť na menu


Share