Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR  

V priestoroch Úradu logistického zabezpečenia Trenčín sa 19. februára 2020 uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa Úradu logistického zabezpečenia OS SR (ÚLZ OS SR), za prítomnosti náčelníka štábu pre podporu operácií GŠ OS SR plukovníka Ferdinanda Muríňa, hlavných funkcionárov ÚLZ, náčelníkov služieb, samostatných oddelení, veliteľov priamo podriadených útvarov, veliteľov muničných skladov, náčelníkov centier a pozvaných hostí: plukovníka Jána Bonka -  riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR, plukovníka Antona Tisoňa – náčelníka Oddelenia plánovania logistiky / Odboru logistiky Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR a za Agentúru správy majetku MO SR sa zúčastnil  Pavol Kováč.

Hlavným cieľom zhromaždenia bolo vyhodnotiť splnenie úloh za výcvikový rok 2019 po jednotlivých oblastiach, ktoré vykonal zástupca veliteľa ÚLZ OS SR  plukovník Peter Masár a náčelníci logistických služieb. Súčasťou vyhodnotenia bol aj zámer plnenia priorít na výcvikový rok 2020.

Program veliteľského zhromaždenia tvorili prednášky zamerané na oblasť zovšeobecnenia nedostatkov v rámci vykonávania revízií hospodárenia s hnuteľným majetkom štátu, zmeny vo finančnom zabezpečení PrV a zamestnancov v roku 2020 a zovšeobecnenie škôd a škodových udalosti v pôsobnosti úradu a priamo podriadených základní.

V druhej časti veliteľského zhromaždenia vystúpili náčelníci služieb s prednáškami v jednotlivých oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti služieb s riadenou diskusiou. Najširšie diskutovanou oblasťou sa stala prednáška náčelníka Služby prevádzky a opráv k spresneniu vykonávania vojskových opráv a metrológie v OS SR.     

Náčelník štábu pre podporu operácií vo svojom príhovore ocenil spoluprácu s hlavnými funkcionármi úradu pri plnení úloh v roku 2019 a upriamil pozornosť na vnímanie Úradu logistického zabezpečenia ako najvyššieho garanta odbornosti v oblasti logistiky.

Zastupujúci veliteľ odovzdal pozvaným hosťom ako poďakovanie za spoluprácu pamätnú plaketu veliteľa Úradu logistického zabezpečenia OS SR.

V závere zhromaždenia boli vyhlásené náčelníkom štábu ÚLZ OS SR disciplinárne rozkazy o udelení disciplinárnych odmien za plnenie úloh v roku 2019 profesionálnym vojakom  a ďakovné listy zamestnancom úradu.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: čat. Mgr. Richard Mikolášek - Dátum: 19.02.2020
Čítanosť: 1557
Verzia pre tlač

Skočiť na menu