Preskocit navigáciu

Vyjadrenie OS SR k článku denníka SME „Dáta sú už bezcenné“ (20.11.2020)


Vyjadrenie OS SR k článku denníka SME „Dáta sú už bezcenné“ (20.11.2020)

V článku sú uvedené zavádzajúce informácie týkajúce sa postupu pri spracovaní výsledkov z jednotlivých etáp plošného testovania. V zmysle schváleného konceptu a plánu operácie Spoločná zodpovednosť, na vypracovaní ktorého sa podieľali aj zložky zdravotníctva, boli zozbierané štatistické údaje okamžite poskytnuté relevantným zložkám a do 48 hodín od skončenia každej etapy fyzicky distribuované zoznamy pozitívne testovaných občanov na jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva.
Na ich spracovanie ozbrojené sily vyčlenili po 10 vojakov pre každý z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva a dve detašované pracoviská Národného systému zdravotníckych informácií. Toto vyčlenenie šlo nad rámec prebiehajúcej operácie Spoločná hradba v rámci ktorej od októbra asistujeme epidemiológom nasadením stoviek vojakov denne pri spracovávaní výsledkov PCR testovania, trasovaní a dohľadávaní kontaktov, ako aj kontrole dodržiavania nariadených karanténnych opatrení.
Je pravdou, že zhromažďovanie údajov o pretestovaných občanoch a najmä o ich pozitivite bolo vykonávané papierovo, avšak tu musíme upozorniť, že v rámci Slovenskej republiky a potiažmo v Ozbrojených silách Slovenskej republiky neexistuje informačný systém umožňujúci elektronické online zdieľanie týchto dát. Celoplošné testovanie prebiehalo v takmer 5000 odberných miestach, v mnohých prípadoch bez internetového pripojenia, prípadne s marginálnym pokrytím dátovým signálom mobilných operátorov. Zároveň musíme upozorniť, že na samotné naplánovanie jednotlivých etáp mali ozbrojené sily extrémne málo času, rádovo menej ako 5 dní, v ktorých museli nielen naplánovať operáciu, rozvinúť sieť regionálnych veliteľstiev a odberných miest a zabezpečiť ich potrebným materiálom, ale najmä zaradenie vojenského aj nevojenského personálu do odberových tímov.
Pri posudzovaní využitia získaných údajov je potrebné si uvedomiť aj fakt, že každý pozitívne testovaný občan bol poučený o dodržiavaní karanténnych opatrení, súčasťou ktorých bola aj povinnosť kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, cestou ktorého sú v zmysle platnej legislatívy údaje o jeho zdravotnom stave zavedené do národného systému zdravotníckych informácií. V článku bola zároveň informácia o neposkytnutí informácií o pozitívne testovaných občanoch samosprávam. Toto však v zmysle platnej zdravotníckej legislatívy nie je možné zabezpečiť, nakoľko informácie o zdravotnom stave osoby nie je možné okrem presne stanovených osôb a zdravotníkov voľne poskytovať. Aj z tohto dôvodu boli certifikáty vystavované zdravotníckymi pracovníkmi a v zalepenej obálke odovzdávané občanom.

Z týchto dôvodov považujeme vyjadrenia expertov uvedených v článku za minimálne zavádzajúce a dehonestujúce prácu nie len vojakov, ale aj zdravotníkov, administrátorov samospráv, ako aj dobrovoľníkov ktorí sa na plošnom testovaní podieľali.Autor: OOd NGŠ , Foto: archív OSSR - Dátum: 21.11.2020
Čítanosť: 3419
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share