Preskocit navigáciu

Centrum výnimočnosti v oblasti likvidácie výbušnín bude v Trenčíne


Centrum výnimočnosti v oblasti likvidácie výbušnín bude v Trenčíne
V rámci konania 163. zasadania Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov sa dňa 5. mája 2010 vo veliteľstve NATO v Bruseli uskutočnil slávnostný podpis Memoránd o porozumení (MoUs), týkajúcich sa zriadenia Centra výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušných prostriedkov (CoE EOD) v Trenčíne. Slovenskú republiku na predmetnej ceremónii zastupoval a slávnostnú ceremóniu riadil náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík.
 
Predmetné memorandá upravujú vzťahy medzi príslušnými orgánmi participujúcich krajín (SR, ČR, Francúzsko, Maďarsko a Rumunsko), ako aj vzťah so Spojeneckým veliteľstvom pre transformáciu (SACT) v Norfolku, USA. Memorandá za zúčastnené strany podpísali: generál Vlastimil Picek (ČR), admirál Edouard Guillaud (Francúzsko), generál László T Tömböl (Maďarsko), admirál Gheorghe Marin (Rumunsko) a za SACT generál Stephane Abrial. Slávnostného ceremoniálu sa taktiež zúčastnil náčelník GŠ OS Poľska generálporučík Mieczyslaw Stachowiak (v poverení) a predseda Zboru náčelníkov štábov USA admirál Mike Mullen.
 
Centrum výnimočnosti EOD (CoE – Center of Excellence EOD) bude odborným poradným orgánom NATO v spomínaných oblastiach. K podpisu memoranda pristúpili aj zástupcovia Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Rumunska. O participáciu prejavili aj ďalšie krajiny, ako napr. Poľsko a USA, ktoré s ďalšími krajinami môžu k dokumentu pristúpiť aj po podpísaní memoranda formou príslušnej nóty. Zriadenie CoE ako medzinárodnej organizácie je však podmienené rozhodnutím NATO po úspešnom zvládnutí akreditačného procesu, ktorý potrvá minimálne do konca tohto roka podľa prísnych kritérií štandardov NATO.
 
Poslaním Centra je poskytnúť podporu operáciám NATO, zlepšiť vzťahy, súčinnosť a praktickú spoluprácu s partnermi, s prvkami velenia NATO, členskými krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti likvidácie výbušnín a nevybuchnutej munície (EOD). Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (CoE) je jedným z nástrojov Spojeneckého velenia NATO pre Transformáciu (NATO ACT) s cieľom zlepšiť vojenské spôsobilosti, význam a efektívnosť Aliancie.
 
Centrum výnimočnosti ponúka generálnemu štábu, veleniu a jednotkám OS SR, možnosť zlepšiť zručnosti pri výcviku a podeliť sa o užitočné informácie s partnermi. Práca CoE bude v zhode s úsilím NATO spočívať v štandardizácii, vypracovaní doktrín a validácie koncepcií. V oblasti výcviku sa zameria na zvyšovanie interoperability štábnych dôstojníkov EOD a na ich prípravu na nasadenie v mnohonárodných operáciách. Všetky tieto oblasti sú úzko poprepájané a po ich zapojení do cyklu bude CoE EOD účinne hrať svoju rolu ako odborný orgán NATO v oblasti EOD.

V praxi bude Centrum poskytovať bezplatnú a voľne dostupnú možnosť výmeny neutajovaných informácií medzi zainteresovanými krajinami prostredníctvom chránenej internetovej stránky za dohodnutých podmienok. Ide najmä o spracovanie a spravovanie Katalógu existujúcich kurzov v krajinách NATO a PfP zameraných na oblasť EOD, informácií o nehodách a incidentoch v súvislosti s výbušninami a muníciou, technických informácií o EOD výbave, prípadne o výbušninách a munícii, analýz skúseností z EOD operácií. Bude tiež poskytovať praktický výcvik štábnych dôstojníkov EOD pred nasadením v operáciách. Praktický výcvik bude zameraný na praktické precvičenie velenia a riadenia EOD operácií v medzinárodnom prostredí. Účastníkmi cvičení budú vybraní dôstojníci EOD predurčení na veliteľské a riadiace pozície EOD v zahraničných operáciách.
 
Hrozba použitia improvizovaných výbušných prostriedkov a nevybuchnutej munície je s súčasnosti jednou z najväčších, ktoré vplývajú na činnosť koaličných síl a príslušníkov OS SR pôsobiacich v  rámci plnenia úloh krízového manažmentu mimo územia SR. Budovanie CoE EOD je  zároveň  významným príspevkom ozbrojených síl SR vo vývoji  oblasti EOD a tvorbe EOD kapacít, ktoré sú v NATO nedostatkové.

Centrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v TrenčíneCentrum výnimočnosti EOD bude v Trenčíne

Autor: hovorca OS SR , Foto: OS SR - Dátum: 05.05.2010
Čítanosť: 31225
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share