Preskocit navigáciu

Generál Ľubomír Bulík: Rok 2011 bude kritický


Generál Ľubomír Bulík: Rok 2011 bude kritický
Za účasti prezidenta SR a hlavného veliteľa ozbrojených síl SR Ivana Gašparoviča sa dnes 1. februára v klube Ministerstva obrany SR začalo dvojdňové veliteľské zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu OS SR.
 
Hlavnou úlohou zhromaždenia je spresnenie spôsobu plnenia úloh a oboznámenie s aktuálnymi zmenami týkajúcimi sa ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2011 s cieľom vyhodnotiť splnenie hlavných úloh a priorít minulého roka, objasniť hlavné úlohy a spôsob ich plnenia v novom výcvikovom roku s dôrazom na plnenie prioritných úloh. Veliteľské zhromaždenie s hlavnými funkcionármi Generálneho štábu ozbrojených síl SR a vybranými funkcionármi operačných veliteľstiev a útvarov priamo podriadených GŠ OS SR je spojené s konferenciou k strategickému hodnoteniu obrany.
 
Náčelník Generálneho štábu generál Ľubomír Bulík považuje rok 2011 pre ozbrojené sily SR za kritický. „Dlhodobo prehlbujúci sa nepomer medzi požiadavkami a úlohami na jednej strane a limitovanými finančnými zdrojmi na druhej strane musí bezpodmienečne viesť k prijatiu zásadných rozhodnutí. Krátenie rozpočtu rezortu ministerstva obrany vyvolávalo potrebu hľadať zdroje na rozpočtové krytie prevádzkových nákladov a úloh najvyššej priority. Dôsledkom je výrazná redukcia plnenia cieľov a úloh vo fáze modernizácie a rozvoja ozbrojených síl. Dlhodobé oneskorovanie modernizačných projektov má za následok používanie zastaranej techniky, ktorej prevádzka je neustále nákladnejšia. Súčasný stav ozbrojených síl, aj napriek niektorým modernizačným projektom, je charakteristický zaostávaním v dosahovaní štandardov interoperability. Oblasť modernizácie a rozvoja zaostáva za súčasnými požiadavkami skoro vo všetkých oblastiach. Väčšina zbraňových systémov je na konci technickej životnosti, prevádzkyschopnosť techniky a materiálu dlhodobo klesá v dôsledku nedostatku financií na zabezpečenie náhradných dielov, servisu a opráv. V mnohých komoditách nie sú zabezpečované predpísané zásoby. Rozvoj infraštruktúry zaostáva, výcvikové zariadenia chátrajú, vo výcviku sa zameriavame len na zvládnutie stále sa zužujúcich priorít. Je nedostatok finančných prostriedkov na ďalšie skvalitňovanie a motiváciu personálu ozbrojených síl“, povedal dnes generál Bulík vo svojom vystúpení.
 
„Aj v roku 2011 sme nútení „prioritizovať“ nielen prideľovanie zdrojov, ale aj výcvik a prípravu vojenského personálu. Chcem zdôrazniť, že budeme nútení prijímať aj ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov nedostatku finančných zdrojov na rozvoj ozbrojených síl. V požadovanom rozsahu zabezpečíme splnenie našich úloh v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu so zameraním na operácie ISAF, ALTHEA a UNFICYP, zabezpečíme ochranu vzdušného priestoru SR pôsobením našich vzdušných síl v systéme NATINADS a posilníme pripravenosť ozbrojených síl na plnenie úloh pri riešení nevojenských krízových situácií na našom území,“ zdôraznil generál.
 
Podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ozbrojeným silám SR nevenujeme takú starostlivosť, akú si zaslúžia vo vzťahu k úlohám, ktoré musia plniť v rámci ochrany republiky, ale aj ako členovia NATO. „Otázne je, či aj do budúcnosti bude SR ešte ďalej znižovať rozpočet, ktorý sa týka armády. Ak áno, tak v tom prípade to vyzerá, že si nebudeme môcť plniť žiadne úlohy. Som rád, že toho roku prvýkrát kritický hlas vzniesol na tomto stretnutí aj náčelník Generálneho štábu OS SR. Myslím si, že doteraz v tom bola armáda veľmi opatrná. A je dobre, že si uvedomujeme, že ak chceme napĺňať 100-percentne svoje úlohy, musíme mať na to vytvorené aj podmienky," povedal počas zhromaždenia prezident Gašparovič.
 
Ciele OS SR sú podľa prezidenta v poriadku, keďže nadväzujú na novú stratégiu aliancie. Súčasný stav ozbrojených síl SR podľa jeho slov možno hodnotiť na základe ich účasti v zahraničných operáciách, kde sú hodnotené veľmi vysoko. Na domácej pôde vyzdvihol najmä pomoc armády obyvateľom pri živelných pohromách a katastrofách. „Z tohto pohľadu, si myslím, že si armáda zaslúži aj poďakovanie," zdôraznil prezident.
 
Prosperita občanov Slovenska aj celej našej spoločnosti je podľa generála Bulíka úzko prepojená s bezpečnosťou. „Vstupom do Severoatlantickej aliancie sme získali exkluzívne výhody, ktoré plynú zo záruky kolektívnej obrany spojencov. Aj v dôsledku toho sa Slovensko sa stalo členom Európskej únie. Ozbrojené sily SR boli jedným z kľúčových hráčov pri napĺňaní základných predpokladov pre prijatie Slovenskej republiky do NATO. Dnes je Slovensko už plne integrálnou súčasťou NATO a EÚ, a preto naša obrana, bezpečnosť, stabilita a prosperita je priamo závislá od obrany bezpečnosti, stability a prosperity týchto vzájomne sa doplňujúcich organizácií. Základné očakávania občana v oblasti bezpečnosti sa tým akoby naplnili a občan ako jednotlivec, aj celá spoločnosť, dnes nevníma otázku obrany a bezpečnosti ako prioritnú, čoho negatívnym prejavom je, okrem iného, aj dlhodobý pokles záujmu pokračovať v investovaní do posilňovania obranyschopnosti štátu,“ zdôraznil Bulík. „Súčasné bezpečnostné prostredie a vývoj bezpečnostnej situácie v globalizovanom a rýchlo sa meniacom svete však vyžaduje, aby sme si položili principiálne otázky: Aké ozbrojené sily Slovensko potrebuje? Čo občan očakáva od ozbrojených síl? Koľko je občan ochotný investovať do udržiavania (rozvoja) dnešnej úrovne našej bezpečnosti aby sme aj naďalej mohli prosperovať ako jednotlivci, aj ako spoločnosť?,“ dodal generál.

„Plnenie priorít a rozhodujúcich úloh je v ostatných rokoch mimoriadne náročné. Preto musíme klásť dôraz na účelné a efektívne využívanie disponibilných zdrojov so zameraním na udržanie kritických spôsobilostí ozbrojených síl SR a na zmiernenie dôsledkov krátenia rozpočtových prostriedkov,“ povedal vo svojom vystúpení náčelník generálneho štábu.
 
Keďže najväčším problémom ozbrojených síl je práve nedostatok financií, musia teda podľa svojho hlavného veliteľa, postupovať pri nákupe novej techniky racionálne. „Treba hľadať také zbrane a stroje, ktoré môžu pomáhať aj pri obrane a ochrane, ale aj pri záchranných prácach“, uzavrel prezident Gašparovič.

Prezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SRPrezident SR Ivan Gašparovič na Veliteľskom zhromaždení náčelníka GŠ OS SR

Autor: hovorca ozbrojených síl SR , Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 01.02.2011
Čítanosť: 21464
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share