Preskocit navigáciu

Spojári budú počas medzinárodného cvičenia testovať prepojenie systémov


Spojári budú počas medzinárodného cvičenia testovať prepojenie systémov

Otestovať interoperabilitu nového taktického komunikačného systému a systému velenia a riadenia s inými systémami je zámerom slovenských vojenských špecialistov v oblasti komunikačných a informačných systémov (KIS) počas medzinárodného cvičenia Combined Endeavour 2011.


Za účasti 250 odborníkov vojenských KIS sa v dňoch 24. - 28. januára 2011 v arménskom Jerevane uskutočnila úvodná plánovacia konferencia k medzinárodnému cvičeniu interoperability systémov C4 členských krajín NATO, krajín Partnerstva za mier a ostatných zúčastnených krajín a organizácií pod názvom Combined Endeavor 2011.


Slovenská republika, ako jeden z desiatich zakladajúcich členov tohto významného medzinárodného cvičenia, sa doteraz zúčastnila na všetkých šestnástich ročníkoch cvičenia ako jedna zo zakladajúcich krajín. V tejto tradícii, aj napriek nedostatku finančných prostriedkov, budú slovenskí vojenskí špecialisti KIS pokračovať aj v tomto roku. Rok 2011 však bude v niečom výnimočný. Zámerom našich spojárov je počas cvičenia otestovať interoperabilitu nového taktického komunikačného systému a systému velenia a riadenia s inými zahraničnými systémami. Kým v ostatných ročníkoch bolo treba vyviezť komunikačnú techniku na hlavnú operačnú základňu v nemeckom meste Grafenwöhr, v tomto roku bude prvýkrát prepojenie na diaľku – zo slovenského vojenského výcvikového priestoru Kaleník.


Koncept prepojenia sieťovej architektúry testovaných systémov na Slovensku so zahraničnými systémami v Nemecku a Litve vytvoril čatár Peter Bombík zo Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov. „Plánovacia konferencia v Arménsku bola pre mňa zážitkom práve kvôli novému štýlu práce, odlišnému od toho, ktorý sme mali doteraz. Konferencia je nielen o plánovaní cvičenia, ale aj o osobnom prístupe všetkých zainteresovaných. V takomto pozitívnom prostredí mi plánovanie systémov prenosu dát nerobilo problém,“ zhodnotil priebeh konferencie čatár Bombík.

 
Jedným zo špecialistov KIS, ktorými ozbrojené sily SR podporujú technicko-plánovací proces cvičenia Combined Endeavor 2011, je aj príslušník 5. pluku špeciálneho určenia čatár Marek Pietrik, zástupca riadiaceho technickej pracovnej skupiny jednokanálových rádií, ktorý je zodpovedný za riadenie testovania KV, VKV a UKV rádií v sieti krátkeho dosahu TNET. Úlohou čatára Pietrika bolo validovanie rádiových staníc pred zaradením do testov. „Taktiež som prezentoval postupy testovania, časový harmonogram, rozsah a topológiu pokročilého testovania, čo bola tohtoročná novinka,“ spresnil Pietrik. Počas plánovacej konferencie bolo len do plánovania testov v rámci TNET zapojených 19 krajín a spolu bolo naplánovaných až 336 testov.


Najväčšou zmenou filozofie v testovaní interoperability oproti predchádzajúcim ročníkom je posun z čisto technickej oblasti smerom k operačným potrebám. Cvičenie bude viac založené na incidentoch z rozohry, zameraných na výstavbu a prevádzku mobilných KIS. Tomu je podriadená i topológia pripojenia, založená na fiktívnom zozname vyčlenených síl vo fiktívnej operácii, a nie iba na spoločných črtách komunikačných systémov jednotlivých krajín.


Ako podpora riadiaceho prevádzky systémov v oblasti rozohry v našej fiktívnej brigáde bude pôsobiť príslušník 1. mechanizovanej brigády rotmajster Jozef Siekel. Podľa neho sa „Scenario tím" počas plánovania podieľal najmä na finálnom zostavení ORBAT pre jednotlivé misie 1 až 4, čo bolo jeho hlavnou úlohou. ORBAT predstavuje „odrazový mostík“ pre ďalší plánovací proces a zmeny v účasti jednotlivých krajín viedli z finančných dôvodov k jeho absolútnemu prepracovaniu.“


Za plánovanie testovania základných služieb, ako je prenos hlasu, videa a dát bol na konferencii zodpovedný poručík Ladislav Janček zo Základne mobilných KIS, ktorý spresnil: „Okrem návrhu spojenia bolo potrebné vložiť naše zariadenia do plánovacieho a vyhodnocovacieho programu CEPTR a doplniť niektoré chýbajúce informácie, hlavne poskytované služby. Komunikácia na medzinárodnom fóre sa ukázala ako veľmi dôležitá, veď na prvom mieste boli vedomosti a odbornosť, nie vojenská hodnosť.“


Konferencia priniesla okrem iného i nadviazanie spolupráce v oblasti výcviku operátorov KV rádiových staníc vo vedení medzinárodnej rádiovej prevádzky medzi ozbrojenými silami SR a radistami z nových členských krajín NATO. Počas cvičenia Combined Endeavor 2011 bude zriadená rádiová sieť, riadená riadiacou stanicou na Slovensku s tromi podriadenými stanicami na území Slovenska a po jednej v Chorvátsku a Albánsku. Zámerom je dátovo prepojiť túto sieť s rádiovou sieťou v Nemecku, čo bude znamenať, že po prvýkrát účastnícka krajina cvičenia Combined Endeavor sama vo svojej réžii naplánuje a pripojí externú rádiovú sieť do operačnej siete cvičenia. Ďalším z ambicióznych cieľov je aj „ad-hoc testovanie“ slovenských a srbských systémov velenia a riadenia v domovských krajinách. Na základe prejaveného záujmu zo srbskej strany vedúci slovenskej delegácie na cvičení major Zdeněk Horák ponúkol srbskému vedúcemu delegácie možnosť prepojiť, testovať a cvičiť obsluhy KIS počas cvičenia v septembri 2011. „So srbskými spojármi sme už v minulom roku nadviazali veľmi dobrú spoluprácu. Počas jednej z plánovacích konferencií, ktorá sa konala v Belehrade, ma dokonca veliteľ srbskej spojovacej brigády prekvapil krásnou slovenčinou, pretože má slovenskú národnosť. Verím, že aj takýmto spôsobom môžeme my – spojári - pomôcť partnerom v Srbsku a troškou prispieť do ich procesu integrácie do NATO,“ priblížil Horák.


Organizátori a plánovači cvičenia veria, že tento výnimočný ročník i napriek finančným obmedzeniam bude úspešný. Pre slovenských spojárov mala úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Combined Endeavor 2011 aj iný význam. Členovia slovenskej delegácie mali možnosť načerpať užitočné informácie, ktoré zúročia pri organizovaní rovnakej konferencie, ktorá sa bude v roku 2012 konať na Slovensku.


Spojári budú počas medzinárodného cvičenia testovať prepojenie systémov Spojári budú počas medzinárodného cvičenia testovať prepojenie systémov

Autor: OS SR - mjr. Zdeněk Horák , Foto: OS SR - por. Ladislav Janček, čat. Peter Bombík - Dátum: 10.02.2011
Čítanosť: 20386
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share