Preskocit navigáciu

Nový veliteľ Poddôstojníckej akadémie v Martine


Nový veliteľ Poddôstojníckej akadémie v Martine

Od 1. marca 2011 je veliteľom Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku v Martine štábny nadrotmajster Milan Pavlík. Na čelo Poddôstojníckej akadémie, jednotky v ktorej je po reorganizačných zmenách v roku 2009 poddôstojník zároveň veliteľom, nastúpil po odchode štábneho nadrotmajstra Mareka Soldána do zálohy.

„Pavlík, tým že uspel v konkurenčnom výbere, splnil v roku 2010 jeden z dvoch predpokladov na povýšenie do vojenskej hodnosti štábny nadrotmajster. Následne úspešne absolvoval kariérny kurz OR9 v Prápore výcviku v Martine,“ povedal veliaci poddôstojník síl výcviku a podpory štábny nadrotmajster Brida a dodal, že je presvedčený, o jeho kvalitách, ktoré sa ukážu po dlhšom pôsobení na funkcii realizovaním jeho vízií efektívnejšieho výcviku najpočetnejšieho zboru mužstva a poddôstojníkov.

Štábny nadrotmajster Milan Pavlík prešiel technickými funkciami veliteľa družstva, čaty, technika roty a vykonával aj funkciu práporčíka štábu. Od roku 2006 pôsobil v Základnej výcvikovej škole v Martine, ako starší inštruktor výcviku a následne ako veliaci poddôstojník roty. Bol autorom filmu o základnom vojenskom výcviku, ktorý je ako pomôcka mapujúca základný vojenský výcvik dodnes používaný. Neskôr bol premiestnený k Odbornej výcvikovej škole letectva, PVO, KIS a EPs na Mokraď na funkciu veliaci poddôstojník roty podpory velenia. Do svojho povýšenia a ustanovenia do funkcie veliteľa Poddôstojníckej akadémie pracoval ako veliteľ kurzu odborného výcviku v poddôstojníckej akadémii.


Nový veliteľ Poddôstojníckej akadémie v Martine 2

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: archív - Dátum: 17.03.2011
Čítanosť: 15874
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share