Preskocit navigáciu

Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej


Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej

V stredu 6. apríla 2011 vykonali príslušníci velitežstva síl výcviku a podpory v priestore Multifunkčnej zásobovacej základne Západ v Nemšovej zdokonažovaciu prípravu v súlade s programami základných bojových zručností. Prehlbovali si teoretické znalosti a prakticky precvičili svoje zručnosti zo zdravotníckej prípravy, vojenskej topografie a radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

Celkovo 51 príslušníkov velitežstva síl z Trenčína prešlo v priebehu 4 výcvikových hodín jednotlivými pracoviskami. Na prvom im kapitánka Révayová predstavila prostriedky na prvotnú dekontamináciu osôb, techniky a materiálu a prakticky predviedla spôsob použitia dekontaminačných súprav a pomocných prostriedkov na dekontamináciu. Druhé pracovisko riadil kapitán Ambróz, ktorý všetkým vysvetlil činnos malej skupiny pri prekonávaní označených kontaminovaných priestorov na vozidlách a činnos skupiny pred vstupom do kontaminovaného priestoru a po jeho prechode. Problematiku zdravotníckej prípravy odborne vysvetlili inštruktori práporu výcviku a detailne objasnili zásady, spôsoby a prostriedky pri vynášaní ranených z bojiska, bojových vozidiel, z objektov, vody či z iných ažko dostupných miest. Prakticky predviedli prvú pomoc v sažených podmienkach a zdravotnícke zabezpečenie ranených do ich odsunu. Posledným no nemenej dôležitým pracoviskom bola vojenská topografia, kde nadrotmajster Novomestský popísal obsluhu navigačného prístroja GPS používaného v Ozbrojených silách SR, vysvetlil zistenie súradníc vlastnej polohy a nadmorskej výšky či naplánovanie trasy pochodu. V závere vysvetlil spôsob používania buzoly a pochod podža určeného azimutu.

Zdokonažovacia príprava profesionálnych vojakov velitežstva síl výcviku a podpory sa vykonáva v súlade s Programami základných bojových zručností vojaka a malej skupiny (tímu) v rámci OS SR SPJ-3-7/Vševojsk, pričom každý profesionálny vojak je povinný absolvova ju minimálne jedenkrát za výcvikový rok.


Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 2Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 2Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 2Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 2Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 3Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 3Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 3Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 3Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 4Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 4Velitežstvo SVaP na zdokonažovacej príprave v Nemšovej 4

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 07.04.2011
Čítanos: 14293
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share