Preskocit navigáciu

Generáli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízy


Generáli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízy

Náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska sa v dňoch 8. a 9. apríla 2011 stretli na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši, aby v období slovenského predsedníctva Visegrádskej skupiny rokovali o vzájomnej vojenskej spolupráci a pripomenuli si 20. výročie založenia tohto zoskupenia krajín strednej Európy.

Za rokovací stôl spoločne zasadli náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky generál Vlastimil Picek, náčelník Generálneho štábu Obranných síl Maďarska generál Tibor Benkő, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Poľskej republiky Mieczysław Cieniuch a náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ľubomír Bulík.

Prvý deň zasadnutia sa ku kolegom z V4 pripojil aj náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny generálplukovník Hryhorii Pedchenko, aby spolu prerokovali aktuálne otázky spolupráce armád krajín V4 a ozbrojených síl Ukrajiny. V tomto rozšírenom formáte sa generáli venovali téme dopadu svetovej hospodárskej krízy na činnosť ozbrojených síl, hľadania možností vzájomnej spolupráce pri riešení krízy v kontexte budovania nedostatkových spôsobilostí, ako aj perspektívy rozvoja spolupráce ozbrojených síl krajín V4 a Ukrajiny. „Problémy so zdrojmi sú realitou, ktorej v súčasnosti čelia všetky krajiny. Nedostatok financií priamo ohrozuje vojenské spôsobilosti, a preto sú spoločné partnerské projekty jedným z východísk, ako zabezpečiť ich rozvoj,“ povedal počas rokovania generál Ľubomír Bulík.

Ukrajinský náčelník generálneho štábu oboznámil kolegov z V4 s oblasťami možnej spolupráce v nadväznosti na už prebiehajúcu vzájomnú spoluprácu Ukrajiny s ozbrojenými silami krajín V4.

Druhý deň už generáli rokovali vo formáte štyroch krajín o pokračujúcom projekte vytvorenia spoločnej Bojovej skupiny Európskej únie. Vzájomne sa informovali o aktuálnom stave prípravy spoločnej stredoeurópskej jednotky, o ktorej vytvorení sa uvažuje v horizonte po roku 2015. Za rokovacím stolom sa hovorilo aj o spoločnom rozvoji spôsobilostí armád hlavne v oblasti ich spoločného zdieľania. Práve v spoločnom vytváraní, rozvoji a poskytovaní vojenských spôsobilostí vidia šéfovia obrany možnosť aplikácie medzinárodných riešení v kontexte novej strategickej koncepcie NATO a implementácie aktivít generálneho tajomníka NATO v rámci konceptu „Smart defence“ (Koncepcia „inteligentnej obrany“). Šéfovia obrany V4 sa vzájomne informovali aj o pôsobení ich armád v zahraničných vojenských operáciách.

Na záver zasadnutia podpísali náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl krajín V4 spoločné komuniké obsahujúce zámery ďalšej spolupráce v týchto bodoch:

1. Spolupráca ozbrojených síl krajín V4 v období svetovej hospodárskej krízy bude pokračovať s dôrazom na zdieľanie/výmenu informácií a skúseností vo sfére budovania spôsobilostí ozbrojených síl, výcviku personálu a zabezpečenia vojenských spôsobilostí v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

2. Ozbrojené sily krajín V4 prediskutovali možnosti vojenskej spolupráce na regionálnej úrovni v kontexte projektu „Smart defence“ a aplikácie medzinárodných riešení pri vytváraní, rozvoji a poskytovaní vojenských spôsobilostí krajín V4 v kontexte novej strategickej koncepcie NATO.

3. Vojenská štúdia realizovateľnosti bojovej skupiny EU krajín V4 (BG EU) je prijateľná z vojensko-technického pohľadu. Avšak táto možnosť by mala byť podporená len na základe adekvátneho politického rozhodnutia a finančného zabezpečenia.

4. Ozbrojené sily krajín V4 sa dohodli na rozvoji vojenskej spolupráce s ozbrojenými silami Ukrajiny ako významnom prvku medzinárodnej stability a bezpečnosti v strednej Európe.

5. Pracovné tímy národných expertov krajín V4 rozpracujú závery rokovania náčelníkov Generálnych štábov krajín V4 v záujme budúcej vojenskej spolupráce.

Účastníci zasadnutia sa zhodli na ďalšom stretnutí v roku 2012, ktoré sa uskutoční v Českej republike.


Generáli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízyGeneráli krajín V4: Spoločne čeliť dopadom hospodárskej krízy

Autor: OS SR - mjr. Milan Vanga , Foto: OS SR - npor. Mário Pažický - Dátum: 11.04.2011
Čítanosť: 14574
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share