Preskocit navigáciu

Generáli prednášali v Akadémii ozbrojených síl


Generáli prednášali v Akadémii ozbrojených síl
V rámci vzdelávacích aktivít určených pre kariérne kurzy Centra vzdelávania a študentov Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa uskutočnili v aule akadémie odborné prednášky generálov Ozbrojených síl SR spojené s panelovou diskusiou.

Prvé dve prednášky sa obsahom odrazili od  úrovní operačného plánovania v širšom význame, a to od operačnej a taktickej. Prezentovali ich najvyšší predstavitelia Pozemných síl OS SR.

7. apríla 2011 vystúpil s prednáškou „Plánovací a rozhodovací proces na operačnej úrovni“ genmjr. Ing. Ján Salaganič, veliteľ Pozemných síl OS SR. Vo vstupných bodoch sa zaoberal pojmami, chápaním, cieľom a líniou operačného plánovania. Analyzoval jeho systém, prvky a prostredie. Dôraz položil na proces a fázy, ktoré rozobral z hľadiska cieľov, úloh, požiadaviek a priorít. Tematiku ujasňoval prostredníctvom doktrín a smerníc, a svoje vystúpenie podložil praktickými príkladmi a situáciami z vojenskej praxe.

8. apríla 2011 s prednáškou „Plánovací proces na taktickej úrovni“ vystúpil v aule AOS brig. gen. Ing. Ondřej Novosad, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR. Jeho učebným cieľom bolo zanalyzovať doktrinálne prostredie, zásady a postupy operačného plánovania a metodiku plánovania na taktickom stupni. V tejto rovine rozobral zásady a postupy operačného plánovania, zaoberal sa štruktúrou plánovacieho procesu, úlohami, variantmi a rozhodnutím. Metódou modelovania priblížil účastníkom prednášky metodiku plánovania na taktickom stupni.

Tretia prednáška 13. apríla 2011 bola zameraná na „Vojenské a nevojenské bezpečnostné problémy z najnovšieho pohľadu NATO“. Túto problematiku predostrel v teoretických východiskách genmjr. Ing. Jaroslav Vývlek, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR. Vo vystúpení zahrnul pohľad na  NATO, jeho Strategickú koncepciu obrany a bezpečnosti (Lisabon 2010), článok 5 Severoatlantickej  zmluvy, kľúčové úlohy pri obrane členských krajín, a to kolektívnu obranu,  krízový manažment a bezpečnostnú spoluprácu. Uviedol, že „NATO nie je dokonalé ale doposiaľ neexistuje nič lepšieho, čo reálne zaisťuje našu bezpečnosť“. Analyzoval bezpečnostné prostredie a bezpečnostné hrozby 21. storočia, dôraz položil na nevojenské ohrozenia zamerané proti územnej, politickej a ekonomickej entite štátu a NATO.  Zdôraznil prepojenosť vojenských a nevojenských hrozieb do jedného celku, zaoberal sa  narastajúcou zložitosťou globálneho prostredia, dynamikou zmien, konfliktami a rozsahom hrozieb. Prednáškou upozornil na komplexnosť a hĺbku problematiky. Odôvodnil financovanie obrany a ochrany krajiny aj vtedy, keď je členom aliancie. Svoje vystúpenie doložil zoznamom bibliografie a  použitých zdrojov. Prednášku ukončil testom, ktorý vyplnili jej účastníci.´

Prednášok sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu, Základného veliteľsko-štábneho kurzu,  študentov 4. ročníka AOS, ďalej profesionálni vojaci a učitelia z  akadémie, hostia AOS z Českej republiky a Poľska.

Generáli prednášali v Akadémii ozbrojených sílGeneráli prednášali v Akadémii ozbrojených sílGeneráli prednášali v Akadémii ozbrojených síl

Autor: AOS - Alena Haragová , Foto: autorka - Dátum: 13.04.2011
Čítanosť: 16085
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share