Preskocit navigáciu

SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2


SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2

Veliteľ síl výcviku a podpory v utorok 19. apríla 2011 o 13.00 rozhodol o okamžitom poskytnutí síl a prostriedkov pre vybudovanie záchytných táborov v obciach Martin, Handlová a Prievidza. Sily výcviku a podpory tak do oblastí postihnutých záplavami a veternou smršťou vyčlenenia desať nákladných automobilov, žeriavy, traktory, elektrocentrály, stany s vybavením a stovku profesionálnych vojakov za účelom vybudovania dočasného ubytovania pre postihnuté obyvateľstvo.

Rýchla reakcia síl výcviku a podpory na požiadavky orgánov štátnej správy je odozvou na aktuálnu situáciu na Slovensku, kde po prudkom oteplení sprevádzanom výdatnými zrážkami, sa situácia skomplikovala topením snehu a ľadu. Dochádza tak k zvyšovaniu vodných hladín na väčšine vodných tokoch a vodných nádržiach čo vytvára veľké riziko vzniku povodní, ku komplikáciám v zásobovaní obyvateľstva potravinami, k výpadkom v dodávkach elektrickej energie, plynu a ku kontaminácii vodných zdrojov. Na celom povodí riek Turiec a Nitra došlo k stúpnutiu hladín. V meste Handlová došlo k pretrhnutiu hrádze na rybníku nad mestom a záplavová vlna strhla tri mosty a spôsobila veľké materiálne škody. V Prievidzi a Zemianskych Kostoľanoch evakuovali ľudí. V Martine sa začali vyplavovať rieka Turiec, Valčiansky potok a Jordán. V zasiahnutej oblasti bolo vplyvom nárazového vetra a následnými prudkými povodňami postihnutých viac ako 150 000 občanov.

Je to simulovaná mimoriadna situácia, ktorá je námetom komplexného štábneho nácviku Nové výzvy 2011/2 plnenom v dňoch 19. – 20. apríla 2011 Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Veliteľstvo síl a priamo podriadené útvary a zariadenia síl výcviku a podpory cvičia paralelne v dňoch 18.-20. apríla 2011 použitie síl na riešenie mimoriadnej situácie. Cieľom komplexného štábneho nácviku je precvičiť a zladiť činnosť príslušníkov zložiek GŠ OS SR, zložiek veliteľstva síl, priamo podriadených útvarov a ich skupín velenia pri plánovaní a plnení úloh použitia síl v čase mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. V rámci cvičenia dôjde k zladeniu systému velenia, riadenia a spojenia medzi strategickým stupňom velenia OPCEN operačným stupňom velenia a priamo podriadenými útvarmi. Ďalej dôjde k príprave reakcií na „reálne ohrozenia“ týkajúce sa vývoja aktuálnej situácie vo svete.

Výsledkom cvičenia bude revidovanie plánovacích postupov pri práci štábu v súvislosti s reakciami na možné nevojenské ohrozenia a zefektívnenie nasadenia ozbrojených síl SR v mimoriadnych situáciách.

V stredu 20. apríla 2011 si osobne skontroloval cvičiaci štáb aj riadiaci cvičenia zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajor Jaroslav Vývlek, ktorý sa zaujímal o aktuálnu situáciu pri vedení operácie, preveril úroveň znalostí u cvičiacich a nechal si doložiť množstvo nasadenej techniky silami výcviku a podpory v postihnutých oblastiach. V závere vyjadril spokojnosť a presvedčenie, že podobné cvičenia budú i naďalej jednou z najlepších foriem prípravy na použitie síl v čase mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.


SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 2 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 2 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 2 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 2 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 3 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 3 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 3 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 3 SVaP súčasťou komplexného nácviku Nové výzvy 2011/2 4

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 19.04.2011
Čítanosť: 14094
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share