Preskocit navigáciu

Centrum EOD oslávi rok


Centrum EOD oslávi rok

Statické ukážky modernej techniky a výcvikovej základne pre výcvik pyrotechnikov a expertov v oblasti  odstraňovania výbušného výzbrojného materiálu (EOD) , a rovnako i dynamické ukážky prechodu mínovým poľom a zneškodnenia improvizovaného výbušného zariadenia (IED) budú súčasťou osláv 1. výročia  zriadenia Centra výnimočnosti   pre oblasť EOD (CoE EOD). Oslavy 1. výročia zriadenia Centra sa uskutočnia 16. októbra 2008 v Novákoch, za účasti Ministra obrany SR, veľvyslanca Francúzskej republiky v SR, Náčelníka Generálneho štábu OS SR, generálneho riaditeľa SEOPMVL MO SR, generálneho riaditeľa SEOPMZ MO SR, hlavných predstaviteľov ozbrojených síl SR a predstaviteľov politickej a vojenskej diplomacie Francúzskej republiky.

CoE EOD vzniklo 1. októbra 2007, v pôsobnosti Síl výcviku a podpory OS SR, ako prvok Ozbrojených síl SR, ktorý je predurčený na plnenie predovšetkým medzinárodného záväzku Slovenskej republiky stať sa pridanou hodnotou k už existujúcim kapacitám v rámci NATO pri zvyšovaní interoperability EOD expertov a pri ich príprave na nasadenie v multinárodných operáciách. Tento záväzok vyplýva z úlohy SR v  rámci Programu práce pre boj s terorizmom (CNAD POW DAT), v ktorom je SR integrátorom  aktivít  spojencov a partnerov v oblasti vývoja technológií, techniky a postupov pre likvidáciu výbušného výzbrojného materiálu. Tento program bol schválený na Istanbulskom summite v júni 2004 a skladá sa z desiatich oblastí. Jednou z nich je oblasť EOD a  manažmentu následkov, na základe ktorej sa Slovenská republika ako vedúca krajina v danej oblasti zaviazala vybudovať  túto inštitúciu.

Za rok pôsobenia prešlo CoE EOD procesom prípravy základných dokumentov a novej Koncepcie dobudovania a optimalizácie štruktúr, v zmysle požiadaviek riadiacich orgánov SACT NATO. V počiatočnej fáze sa pripravil Koncept, Operačné a funkčné Memorandum o porozumení (MOU) CoE EOD tak, aby z odborného a právneho hľadiska boli tieto  dokumenty akceptované riadiacim orgánom SACT NATO a krajinami Aliancie. V priebehu dvoch konferencií k MOU sa uskutočnili rokovania medzi predstaviteľmi rezortu MO SR,  predstaviteľmi SACT NATO a predstaviteľmi z krajín Aliancie o spôsobe a rozsahu účasti jednotlivých krajín NATO v Centre. Výsledkom je záujem aktívnej účasti Českej republiky v Centre a vyslovenie vážneho záujmu ďalších piatich krajín Aliancie. Doručenie ich definitívneho rozhodnutia sa predpokladá do februára 2009, pričom niektoré krajiny podmieňujú ich účasť v slovenskom CoE aktívnou účasťou SR v Centrách na ich území. Zároveň boli medzi SR a spojencami ujasnené aspekty vzájomnej spolupráce za predpokladu ich aktívnej účasti na budovaní a prevádzke CoE EOD.

Po podpísaní MOU a vyhlásení COE Severoatlantickou radou (NAC) za medzinárodnú vojenskú organizáciu, musí CoE v priebehu roka 2009 získať počiatočnú operačnú spôsobilosť a akreditáciu činností,  ku ktorým sa SR zaviazala. Pôjde o získanie akreditácie v oblasti výcviku a v oblasti výmeny informácií o EOD tak, aby  bolo Centrum od 1.1.2010 schopné poskytovať plnohodnotný  výcvik EOD expertov krajín NATO formou vykonávania výcviku EOD štábnych dôstojníkov v oblasti velenia a riadenia (C2) pred nasadením.

Slovenské Centrum výnimočnosti v rámci Severoatlantickej aliancie spadá do siete Centier výnimočnosti, ktoré sú po odbornej stránke riadené Transformation Network Coordination Cell (TNCC) SACT NATO, sídliacim v americkom Norfolku. V rámci NATO existuje 19 podobných Centier výnimočnosti, ktoré svojím zameraním v jednotlivých oblastiach významne napomáhajú k zvyšovaniu jeho spôsobilostí, k zvyšovaniu intreoperability v mnohonárodných operáciách a nakoniec k podpore boja proti terorizmu.

Zdroj: Centrum výnimočnosti EOD


Fotopriloha

Autor: sekretariát VSVaP - Dátum: 10.10.2008
Čítanosť: 15529
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share