Preskocit navigáciu

Výcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkami


Výcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkami

V dňoch 13. – 17. júna 2011 sa v priestoroch Výcvikového a testovacieho centra RCHBO Zemianske Kostoľany konal výcvik expertov členských štátov Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW - Organisation for the prohibition of chemical weapons) s toxickými chemickými látkami. Cieľom výcviku bolo oboznámiť účastníkov z Mexika, Južnej Afriky, Guajany, Grenady a St. Kitts a Nevis s prácou v kontaminovanom prostredí, detekciou toxických chemických látok, ako aj s používaním prostriedkov na individuálnu ochranu jednotlivca.

Po teoretickom poučením o manipulácii s toxickými látkami a o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel pri manipulácii s nimi nasledoval výcvik s náhradnými látkami. V ďalšej časti účastníci absolvovali základnú úroveň výcviku t.j. vykonali detekciu toxických chemických látok pomocou detekčných papierikov DP-3 a detektora TCHL ECAM a následne plnili základné úlohy dekontaminácie. Záverečné dni výcviku boli zamerané na základné pravidlá odberu vzoriek, manipuláciu s kontaminovanými vzorkami a ich následný transport na analýzu.

V nadstavbovej časti výcviku účastníci rozšírili svoje vedomosti pomocou kvalitatívnej analýzy vzoriek kontaminovaných yperitom. Okrem ypertiu boli vo výcviku použité látky sarin a VX. Účastníci získané informácie a zručnosti budú využívať pri svojej práci či už inštruktorov výcviku alebo záchranných zložiek svojich krajín. Záverečný deň bol venovaný prehliadke referenčného chemického laboratória v Zemianskych Kostoľanoch.

Výcvikové analytické a zásobovacie centrum RCHBO Čereňany má veľmi široký záber v oblasti výskumu, vývoja, výroby, skladovania, zásobovania, opráv a v neposlednom rade ekologickej likvidácie chemického materiálu. Centrum sa podieľa na vývoji, výskume a vojskových skúškach nových druhov materiálu pre ozbrojené sily SR. V rámci výrobnej činnosti zabezpečuje výrobu špeciálnych chemikálií na výcvik a výskumné účely. Tieto chemikálie sú určené útvarom ozbrojených síl SR a aj zmluvným partnerom z iných rezortov SR a do zahraničia. Ďalej centrum zabezpečuje výrobu širokej škály odmorovacích a dezaktivačných prostriedkov pre potreby OS SR. V oblasti výcviku vykonáva výcvik inšpektorov OPCW v spolupráci s Organizáciou pre chemické odzbrojovanie v Haagu a odborom pre chemické odzbrojovanie na MH SR v súlade so zmluvou o Zákaze a likvidácii chemických zbraní. Od roku 2005 sa každoročne, v priestoroch výcvikového a testovacieho centra, pripravujú ďalší špecialisti medzinárodných organizácií a zahraničných armád, čo svedčí o vysokom kredite práce chemických špecialistov VAaZC RCHBO.


Výcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkamiVýcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkamiVýcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkamiVýcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkamiVýcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkamiVýcvik expertov OPCW s toxickými chemickými látkami

Autor: OS SR - kpt. Róbert Hromada , Foto: OS SR - kpt. Róbert Hromada - Dátum: 17.06.2011
Čítanosť: 17869
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share