Preskocit navigáciu

Noví poručíci - bakalári pre OS SR


Noví poručíci - bakalári pre OS SR

Slávnostný nástup a pochod, menovanie do dôstojníckej hodnosti, kvety, prítomnosť rodičov, priateľov ale i učiteľov a veliteľov, hostí symbolizovali ukončenie vojenského programu a vstup do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík. V realite to znamenalo pre absolventov 4 - ročného bakalárskeho štúdia Akadémie ozbrojených síl zvládnutie vojenského programu a vojenskej prípravy, absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia so všetkými povinnosťami a skúškami. Znamenalo to prácu v tíme, disciplínu, plnenie si úloh v oblasti vzdelávania, výcviku.

Výsledkom tejto snahy bolo, že sa dňa 7. júla 2011 uskutočnilo v Akadémii ozbrojených síl slávnostné vyradenie a promócie študentov štvorročného bakalárskeho štúdia.

Ich vyradenia do hodnosti poručík OS SR sa zúčastnil minister obrany SR Ľubomír Galko,

náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Ľubomír Bulík a ďalší hostia z diplomatickej, štátnej a podnikateľskej sféry. V akademickom roku 2010/2011 ukončilo bakalárske štúdium v AOS 86 študentov, ktorí popri vojenskom programe absolvovali akreditované študijné programy : elektronické systémy, dopravné stroje a zariadenia, manažment, počítačové systémy, siete a služby. Noví absolventi vstupujú do praxe do útvarov a zariadení OS SR, kde budú vykonávať špeciálne odborné funkcie. V septembri sa však vrátia do AOS, kde si budú zvyšovať odbornú kvalifikáciu vo Vstupnom odbornom dôstojníckom kurze.

„Akadémia je pripravená podieľať sa na vašom ďalšom vzdelávaní“, povedal novým poručíkom rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., čím zdôraznil, že kariérne vzdelávanie a práca na sebavzdelávaní je pre absolventov otvorená a bakalársky diplom je len prvý krok k ich ďalšej kariére. „Naša armáda potrebuje kvalitný a schopný personál, na vás mladých dôstojníkov sa budú klásť vysoké nároky“, uviedol v svojom príhovore k novým poručíkom - bakalárom minister obrany.

Aj v tejto súvislosti rektor akadémie v príhovore k absolventom vyjadril presvedčenie, že po ročnej praxi budú dostatočne motivovaní pokračovať v štúdiu v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Týmto akademickým rokom sa v AOS ukončilo štvorročné bakalárske štúdium a zároveň sa naštartovalo trojročné bakalárske štúdium, čo znamená, že ďalšie vyradenie nových poručíkov bakalárov v AOS bude až o dva roky (2013).

Slávnostnosť ukončenia bakalárskeho štúdia a vojenského programu bola podčiarknutá udeľovaním ocenení. Pridelenec Španielska v SR a ČR so sídlom v Prahe plk. Eduardo Palomo Blanco udelil por. Bc. Henrichovi Kelemenovi cenu za najlepšie výsledky vo vojenskom programe. Rektor tradične udelil cenu „najlepší absolvent akadémie“. V akademickom roku 2010/2011 si ju odniesla por. Bc. Viktória Kováčová.

Slovenská asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov udelila cenu AFCEA Slovak Chapter por. Bc. Tomášovi Ondrušovi za bakalársku prácu „Analýza a overenie vybraných útokov v IP sieťach“.

Za najlepšie bakalárske práce boli ocenení: V študijnom programe „Elektronické systémy“ por. Bc. Tomáš Nemergut, v študijnom programe „Dopravné stroje a zariadenia“ por. Bc. Zuzana Buryáneková, v študijnom programe „Manažment“ por. Bc. Martin Pizúr a v študijnom programe „Počítačové systémy, siete a služby“ por. Bc. Matúš Bošeľa.


Noví poručíci - bakalári pre OS SRNoví poručíci - bakalári pre OS SRNoví poručíci - bakalári pre OS SRNoví poručíci - bakalári pre OS SRNoví poručíci - bakalári pre OS SRNoví poručíci - bakalári pre OS SR

Autor: AOS - Alena Haragová , Foto: AOS - Alena Haragová - Dátum: 07.07.2011
Čítanosť: 21206
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share