Preskocit navigáciu

Ozbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činností


Ozbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činností

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) aj počas letných dovolenkových dní žijú svoj bežný pracovný život, ktorý existuje aj počas celého roka.

Vzdušné sily celoročne zabezpečujú nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Slovenskej republiky a Severoatlantickej aliancie prostredníctvom systému NATINADS. Podstatou NATINADSu (NATO Integrated Air Defence System) je zjednotenie národných vzdušných priestorov európskych členských štátov NATO do jedného spoločného vzdušného priestoru, za ktorého ochranu preberá na základe súhlasu zúčastnených členských štátov zodpovednosť spoločné veliteľstvo, priamo podriadené vrchnému veliteľovi síl NATO v Európe – SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). Vzdušné sily OS SR do nepretržitého pohotovostného systému vyčleňujú 2 lietadlá MiG-29 a 250 osôb. Lietadlá zaradené v NATINADS zasahujú nielen proti narušiteľovi vzdušného priestoru, ale aj ako pomoc lietadlám v núdzi, pri strate spojenia, ako aj únose lietadla.

Začiatkom augusta vyvrcholil cvičením CULMEX národný výcvik kľúčového personálu pripravujúceho sa na pôsobenie v operačnom výcvikovom a styčnom tíme pre bojové zabezpečenie CSS OMLT - Combat Service and Support Operational Mentoring and Liasion Team International Security Assistance Force. Cvičenie CULMEX bolo vedené na posádkovom cvičisku v Sučanoch príslušníkmi Výcvikovej jednotky vojenských misií (VJVM) Práporu výcviku z Martina. Cieľom bolo pripraviť príslušníkov tímu na vykonávanie vojenského rozhodovacieho procesu, realizovať prípravu a samotné vykonanie zásobovacieho konvoja a preveriť ich reakcie na rôzne incidenty. Záverečné cvičenie OMLT vykonané v súčinnosti s vrtuľníkovým krídlom v Prešove za organizačnej podpory jednotiek Práporu výcviku bolo poslednou previerkou tímu pred jeho odchodom na nadnárodný výcvik do JMRC Hohenfels. V tomto výcvikovom zriadení NATO posilní náš tím 5 príslušníkov Národnej gardy Indiany a ukončí tak druhú fázu výcviku pred decembrovým nasadením do operácie.

Pripravenosť príslušníkov OS SR zvyšujú sústredené výcviky či už v prežití v krízových situáciách, ale i streľbe, zdravotníckej a ďalšej odbornej príprave. Nemožno nespomenúť tiež vojakov pripravujúcich sa na rotácie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Časti z nich sa výcvik blíži ku koncu, pretože už v mesiaci september budú vystriedaní vojaci v afganskej operácii ISAF, na Cypre v operácii UNFICYP a takisto aj v Bosne a Hercegovine v operácii Althea. Ďalšie rotácie v mierových operáciách sú naplánované na záver roka.

Prelom prázdnin bol začiatkom novej etapy v živote pre 105 novo regrutovaných profesionálnych vojakov, ktorí v Prápore výcviku v Martine nastúpili na vykonanie základného vojenského výcviku. Z celkového počtu sa hlásilo 8 žien. Pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov bude pripravovaných osemdesiatosem z nich a zo sedemnástich kadetov, absolventov vysokých škôl, sa po absolvovaní základného vojenského výcviku stanú dôstojníci.

V 5. karto-reprodukčnej základni v meste Nemšová neďaleko Trenčína výroba tiež nezastala. Do tlače sa pripravovalo ďalšie číslo armádneho mesačníka Obrana a finalizovala výroba vojenského bulletinu a vojenskej osvety. Práve v letnom období okrem prípravy mesačníka Obrana končí príprava kartografických materiálov pre cvičenia realizované v mesiaci september, končí príprava máp veľkých rozmerov na taktické cvičenia pozemných síl OS SR.

Expedícia a príjem pohonných hmôt a mazív (PHM) neustáva ani počas letných mesiacov, čoho dôkazom sú aj týždenné štatistiky Zásobovacej základne zásobovacej triedy III. v Zemianskych Kostoľanoch. V týždni od 18. do 22. júla 2011 prijali 290 metrov kubických leteckého petroleja a vydali takmer 200 metrov kubických PHM pre vojenské útvary OS SR po celom Slovensku. Logistická základňa v Zemianskych Kostoľanoch, ktorej hlavnou úlohou je príjem PHM z výrobných závodov, skladovanie a výdaj do veľkokapacitných a malokapacitných prostriedkov útvarov a zariadení OS SR, je už od svojich počiatkov jedným z najdôležitejších článkov ozbrojených síl. Jej zamestnanci aj v letných mesiacoch vykonávajú opravy a revízie techniky a technických prostriedkov na manipuláciu s pohonnými hmotami a mazivami, vykonávajú kontrolu kvality PHM v základni pri príjme, skladovaní a výdaji ako aj kontrolu kvality dlhodobo uložených zásob PHM v OS SR. Automobilovou a železničnou dopravou zabezpečujú rozvoz materiálu do útvarov OS SR a sú pripravení na použitie prostriedkov potrubnej dopravy pri krízových situáciách na produktovode prípadne ropovode.

Dovolenková nálada nevládne ani na riadiacej veži na Sliači, práve naopak. Riadiaci letovej prevádzky denne odprevádzajú dovolenkárov do ich obľúbených prímorských destinácii. V súčasnej dobe letisko poskytuje charterové lety do Bulharska a Turecka. K dnešnému dňu vojaci odriadili viac ako 50 % z plánovaných letov, čo predstavuje 42 charterových liniek.

Práve v tomto letnom období, kedy dochádza k výrazným meteorologickým zmenám (výdatné dažde a búrky), okrem pravidelných plánovaných činností vojaci OS SR pomáhajú občanom SR pri mimoriadnych situáciách a nešťastiach. Tak, ako to bolo pred nedávom v lokalite Šášovské Podhradie či vo Vihohradoch nad Váhom, kde príslušníci ozbrojených síl pomáhali domácim obyvateľom odstraňovať konáre, nánosy bahna a iných nečistôt, ďalej čistili svah a jeho okolie od kríkov a ďalšieho porastu. Následne sa ručne robili výkopové práce na miestach, kde bol terén silne rozmočený a kde sa vojenská technika nedostala, pretože rodinné domy ohrozovali prípadné zosuvy pôdy.


Ozbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činnostíOzbrojené sily SR ani počas dovolenkových dní nepoľavujú zo svojich činností

Autor: poverený hovorca OS SR - kpt. Peter Michnica , Foto: Archív OS SR - Dátum: 04.08.2011
Čítanosť: 17426
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share