Preskocit navigáciu

V Tatrách rokovali vojenské zväzy


V Tatrách rokovali vojenské zväzy

V Tatranských Zruboch sa 25. – 26. augusta uskutočnila 13. konferencia Vojenských zväzov ozbrojených síl štátov Višegradskej skupiny a zástupcov Slovinska. Podľa prezidenta Zväzu vojakov Slovenskej republiky plukovníka v. v. Michala Bohunického hlavnú pozornosť venovali dopadom ekonomickej krízy na ozbrojené sily a sociálny systém zabezpečenia vojakov vo svojich krajinách.

Všetci účastníci stretnutia vo svojom záverečnom vyhlásení zdôraznili, že predstavitelia krajín Višegradskej skupiny by mali rozhodnejšie vystúpiť proti neustálemu oslabovaniu vojenských rozpočtov, čo vo svojom dôsledku podľa nich ovplyvňuje morálku vojakov a stabilitu ozbrojených síl. Tak isto sa zhodli na tom, že postupné zlučovanie vojenského dôchodkového systému s civilným je zlým riešením, pretože neberie do úvahy špecifické zvláštnosti vojenskej služby. Partnerské zväzy sú si vedomé dôsledkov ekonomickej krízy a jej dopadov na jednotlivé členské štáty a preto podporujú všetky účinné opatrenia svojich ministerstiev pre zmiernenie jej dôsledkov na ozbrojené sily.

Vojenské zväzy chcú naďalej pokračovať v rozvoji vzájomnej spolupráce, plne podporujú modernizáciu svojich ozbrojených síl a chcú sa zasadiť o ďalšie zlepšovanie pracovných podmienok profesionálnych vojakov. Chcú stabilizovať sociálne zabezpečenie príslušníkov ozbrojených síl a vojenských dôchodcov s ohľadom na ich špecifické postavenie v sociálnom systéme a zlepšovať ho v súlade s podmienkami v ostatných členských štátoch NATO.

Delegáciu Zväzu vojakov z povolania Armády Českej republiky viedol jej predseda podplukovník Roman Doba, Poľského Konwentu dziekanów korpusu oficerów zawodovych WP predseda plukovník Marian Babuška, Maďarského Honvédszakszervezetu jeho prezident podplukovník János Czövek a prítomný bol aj predseda Slovinského zväzu vojakov plukovník v zálohe Anton Donko. Budúca konferencia partnerských zväzov sa uskutoční v Českej republike.


V Tatrách rokovali vojenské zväzyV Tatrách rokovali vojenské zväzyV Tatrách rokovali vojenské zväzyV Tatrách rokovali vojenské zväzy

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 27.08.2011
Čítanosť: 16829
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share