Preskocit navigáciu

Zdravotnícka služba


Zdravotnícka služba plní tieto hlavné úlohy :

 • plánuje, organizuje a kontroluje zdravotnícke zabezpečenie v útvaroch a zariadeniach v svojej pôsobnosti,
 • metodicky riadi činnosť zdravotníckej služby v útvaroch a zariadeniach síl výcviku a podpory, k tomu vydáva odborné nariadenia, usmernenia a pokyny,
 • koordinuje plnenie úloh zdravotnej starostlivosti o príslušníkov SVaP,
 • plánuje a organizuje zdravotnícke zabezpečenie operácií a cvičení,
 • pripravuje podklady na zdravotnícke zabezpečenie pri vyhlásení pohotovosti a bojovej pohotovosti,
 • koordinuje opatrenia v oblasti hygienicko-protiepidemického a veterinárneho zabezpečenia,
 • vypracováva podklady do koncepčných a normatívnych dokumentov vojenského zdravotníctva za oblasť odbornej prípravy, výcviku a doškoľovania zdravotníckeho personálu a výcviku zdravotníckych jednotiek,
 • navrhuje organizačné štruktúry zdravotníckej služby síl výcviku a podpory, metodicky riadi kariérny rast, výcvik a doškoľovanie príslušníkov zdravotníckej služby,
 • vypracováva analýzy zdravotného stavu vojakov v svojej pôsobnosti a pripravuje návrhy opatrení na jeho zachovanie a zlepšenie,
 • organizuje a vyhodnocuje plnenie úloh celospoločenských zdravotníckych programov v podmienkach síl výcviku a podpory,
 • plní úlohy v oblasti programovania a zabezpečovania finančných prostriedkov na činnosť zdravotníckej služby,
 • koordinuje úlohy v materiálnom zabezpečení podriadenej zdravotníckej služby.

Skočiť na menu
Share