Preskocit navigáciu

Oddelenie obranného plánovania


Oddelenie obranného plánovania plní tieto hlavné úlohy :

  • riadi zber a aktualizáciu potrebných dát charakterizujúcich sily výcviku a podpory ako celok z hľadiska stanovených parametrov v rozsahu zodpovedajúcemu počítačovému programu programovania a rozpočtovania,
  • riadi vykonávanie čiastkových a komplexných analýz alokácie a efektívnosti využitia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov,
  • podieľa sa na koncepcii výstavby síl v systéme plánovania, programovania a rozpočtovania,
  • posudzuje alebo spracováva koncepčné návrhy a alternatívne riešenia smerujúce k optimálnej alokácii obranných zdrojov,
  • riadi ďalší rozvoj metodiky sledovania analýzy využívania zdrojov a spolupracuje na tomto s príslušnými orgánmi ministerstva obrany a generálneho štábu,
  • vypracováva požiadavky na základe stanovených zámerov a cieľov za podriadené veliteľstvá a útvary, predkladá ich na štáb požiadaviek a dlhodobého plánovania,
  • spracováva prehľad výdavkov v kategóriách prevádzka, výcvik, personál, modernizácia a ciele síl,
  • vypracováva dlhodobý prehľad výdavkov v jednotlivých kategóriách na príslušné roky.

Skočiť na menu
Share