Preskocit navigáciu

Cvičenie krízového manažmentu členských krajín NATO


Cvičenie krízového manažmentu členských krajín NATO

Eskalujúca hrozba voči teritoriálnej integrite, politickej nezávislosti a bezpečnosti jedného alebo viacerých spojencov je námetom časti medzinárodného cvičenia NATO CMX 11 (Crisis Management Exercise), ktoré prebieha v dňoch 19. – 26. októbra 2011 vo všetkých členských krajinách NATO.

Cieľom cvičenia je precvičiť procedúry krízového manažmentu Aliancie na štáboch, veliteľstvách a politických úrovniach. Bude zahŕňať zapojenie sa vojenského a civilného personálu v hlavných mestách, veliteľstvách NATO, veliteľstve spojeneckých síl pre operácie v Monse, Belgicku a Veliteľstve spojeneckých síl pre transformáciu v Norfolku, Virgínii.

Scenár cvičenia je fiktívny a pre účely cvičenia nie sú rozmiestnené žiadne reálne sily. Scenár obsahuje nové bezpečnostné hrozby identifikované v Strategickom koncepte NATO, schválené na Lisabonskom summite.

Po prvý raz sa bude precvičovať riešenie kolektívnej obrany v rámci územia Aliancie po napadnutí jedného členského štátu. Precvičujú sa rôzne prvky obrany a ochrany, použitie reakčných síl (NRF), kolektívna obrana postihnutej krajiny, spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri riešení krízovej situácie a precvičia sa rôzne druhy obrany proti teroristickým alebo kybernetickým útokom.

Základným cieľom cvičenia v rámci SR je precvičiť jej schopnosť aktívne pôsobiť v rámci NATO pri riešení krízovej situácie v súlade so scenárom cvičenia. V rámci cvičenia bude precvičená súčinnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pri spolupráci s NATO pri príprave na riešenie krízovej situácie s dôrazom na komunikáciu v reálnom čase, analýzu dokumentov NATO, medzirezortné konzultácie a v prípade potreby prijímanie rozhodnutí do úrovne Bezpečnostnej rady SR a vlády SR.

Na plánovaní cvičenia sa podieľa všetkých 28 členských krajín NATO. Prizvané bolo aj Fínsko a Švédsko, prizvaní na pozorovanie sú zástupcovia OSN, EU, OBSE a medzinárodného výboru Červeného kríža. Účasť SR na cvičení CMX 11 vrátane prípravy, spracovania potrebnej dokumentácie, realizácie a vyhodnotenia v rámci SR koordinuje minister obrany SR. Činnosť príslušníkov Generálneho štábu riadi 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Jaroslav Vývlek.

 


Cvičenie krízového manažmentu členských krajín NATOCvičenie krízového manažmentu členských krajín NATOCvičenie krízového manažmentu členských krajín NATOCvičenie krízového manažmentu členských krajín NATOCvičenie krízového manažmentu členských krajín NATO

Autor: OPMP , Foto: poverený hovorca OS SR - kpt. Ing. Peter Michnica - Dátum: 19.10.2011
Čítanosť: 12420
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share