Preskocit navigáciu

Ukončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATO


Ukončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATO

Precvičiť procedúry krízového manažmentu Aliancie na štáboch, veliteľstvách a politických úrovniach z dôvodu eskalujúcej hrozby voči teritoriálnej integrite, politickej nezávislosti a bezpečnosti jedného alebo viacerých spojencov, bolo cieľom medzinárodného cvičenia NATO CMX 11 (Crisis Management Exercise), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. – 26. októbra 2011 vo všetkých členských krajinách NATO.


Účasť SR na cvičení CMX 11 vrátane prípravy, spracovania potrebnej dokumentácie, realizácie a vyhodnotenia v rámci SR koordinoval minister obrany SR Ľubomír Galko. Činnosť príslušníkov Generálneho štábu počas celého cvičenia riadil 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Jaroslav Vývlek.


Základným cieľom cvičenia v rámci SR bolo precvičiť jej schopnosť aktívne pôsobiť v rámci NATO pri riešení krízovej situácie v súlade so scenárom cvičenia. V rámci celej Aliancie sa cvičenia zúčastnil personál ministerstiev členských štátov, národný a medzinárodný personál vo veliteľstve NATO a v Strategických veliteľstvách, SHAPE v Belgicku a Veliteľstvo spojeneckých síl pre transformáciu v americkej Virgínii v približnom počte 2500 vojenských a civilných účastníkov. Scenár cvičenia bol fiktívny a pre účely cvičenia neboli rozmiestnené žiadne reálne sily.


Po prvý raz sa precvičovalo riešenie kolektívnej obrany v rámci územia Aliancie po napadnutí jedného členského štátu. Počas cvičenia sa precvičovalo použitie reakčných síl (NRF), kolektívna obrana postihnutej krajiny, spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri riešení krízovej situácie a rôzne druhy obrany proti teroristickým alebo kybernetickým útokom. Bola precvičená súčinnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pri spolupráci s NATO pri príprave na riešenie krízovej situácie s dôrazom na komunikáciu v reálnom čase, analýzu dokumentov NATO, medzirezortné konzultácie a v prípade potreby prijímanie rozhodnutí do úrovne Bezpečnostnej rady SR a vlády SR. V podmienkach ozbrojených síl SR vyčlenenými skupinami velenia bol precvičený systém zo stupňa Generálny štáb OS SR, operačné veliteľstvá, Úrad hlavného lekára, priamo podriadené útvary a zariadenia a veliteľstvá brigád a práporov.


Ukončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATOUkončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATOUkončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATOUkončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATOUkončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATOUkončenie cvičenia krízového manažmentu členských krajín NATO

Autor: OS SR - Andrea Hankoščáková , Foto: autor - Dátum: 26.10.2011
Čítanosť: 10702
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share