Preskocit navigáciu

Náčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami "mimovládok"


Náčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami

Vo štvrtok 3. novembra sa v priestore cvičiska Tepličky v Hlohovci uskutočnilo stretnutie náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ľubomíra Bulíka s predstaviteľmi mimovládnych organizácií a občianskych združení. V poradí XIV. stretnutie organizačne zabezpečil Multifunkčný prápor Hlohovec.

V úvode stretnutia generál Bulík privítal účastníkov stretnutia a po prezentácii na tému „Závery SHO – budovanie nových OS SR“ sa rozvinula aktívna diskusia k aktuálnym otázkam.

Strategické hodnotenie obrany (SHO) SR a Biela kniha, ktorá z neho vychádza, neriešia komplexne problematiku obrany. "Zameriavajú sa hlavne na vyriešenie dilemy rozpočtu ministerstva financií vo vzťahu k úlohám a organizačnej štruktúre ministerstva obrany. Ale obrana je podstatne širší pojem a zahŕňa širšie súvislosti než len riešenie problematiky MO," povedal dnes náčelník Generálneho štábu slovenskej armády Ľubomír Bulík počas stretnutia.

„Je to celý rozsah opatrení, či už sú to štátne hmotné rezervy, či už je to otázka zdravotníckeho zabezpečenia, celkovej logistiky, výroby, mobilizácie, samozrejme diplomacie a ďalších súvislostí," priblížil generál. Plány OS SR do budúceho roku charakterizoval Bulík ako "staronové". Armáda by sa podľa neho mala zameriavať na udržanie a vylepšovanie dosiahnutej kvality vojakov, pokračovať vo svojich povinnostiach z hľadiska domáceho i zahraničného krízového manažmentu a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v NATINADS.

Súčasťou stretnutia boli tiež ukážky výzbroje, techniky a činnosti útvaru pri zabezpečení logistickej podpory jednotiek v operácii . Účastníci stretnutia si mohli pozrieť komentované ukážky vybraných kontajnerov zavedených do používania, ako napríklad jedálenské a sociálne kontajnery, ukážku rozvinutého pracoviska pohrebného družstva a komentované ukážky poľnej pekárne.

Súčasťou dnešného programu bol aj slávnostný ceremoniál, v rámci ktorého generál Bulík prítomným poďakoval za spoluprácu a udelil vojenské medaily, odznaky a pamätné listy. Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky aj vo výcvikovom roku 2011 prispievali k realizácii projektov, ktoré pripravovali občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. Väčšina spolupráce sa týkala udržiavania a rozvoja vojenských tradícii, pričom len v mesiaci august sa v súvislosti s oslavami SNP uskutočnilo cca 40 pietnych aktov, ktoré protokolárne zabezpečovali aj príslušníci OS SR. Pozitívne je vnímaná skutočnosť, že združenia rozširujú pôsobenie v medzinárodnom prostredí. V rámci OS SR sa čoraz výraznejšie uplatňujú filozofie „smart defence“ a „pooling and sharing“. Uvedené prístupy v podstate znamenajú rozvoj spolupráce na medzinárodnej úrovni pričom cieľom je zdieľanie spôsobilostí všetkými zapojenými krajinami, resp. spoločné plnenie úloh v niektorých oblastiach a tým predpokladané šetrenie zdrojov v budúcnosti.


Náčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládokNáčelník generálneho štábu sa stretol so zástupcami mimovládok

Autor: OPMP KaNGŠ, TASR , Foto: kpt. Peter MICHNICA - Dátum: 03.11.2011
Čítanosť: 10650
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share