Preskocit navigáciu

Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej


Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej

     V pravidelných intervaloch sa vo vybraných útvaroch a zariadeniach Síl výcviku a podpory stretávajú hlavní funkcionári veliteľstva a velitelia podriadených útvarov aby zhodnotili uplynulé obdobie a prerokovali koncepčné materiály majúce dosah na chod Síl. Nie inak tomu bolo aj 8. novembra kedy sa v priestoroch Multifunkčnej zásobovacej základne- západ v Nemšovej konala predposledná tohtoročná rada. Počas rokovania boli prebraté informácie veliteľov o plnených úlohách, materiály týkajúce sa bezpečnostnej situácie v Silách, kontrolná činnosť ako aj stav prípravy príspevku Síl do síl reakcie NATO NRF 2012. V závere rokovania, náčelník štábu síl, oboznámil prítomných so zámerom veliteľa na plnenie úloh v roku 2012. 
     Multifunkčná zásobovacia základňa v Nemšovej, ktorá poskytla priestory a plnohodnotne zabezpečila rokovanie, je jedným s kľúčových zariadení operačnej logistiky OS SR. Plní úlohy skladovania a distribúcie takmer všetkých materiálových tried a v jej organizačnej štruktúre je aj centrum zabezpečenia zahraničných misií, ktoré sa stará o plnohodnotné materiálne zabezpečenie, každého vojaka pôsobiaceho mimo územia SR.


Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej1Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej1Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej1Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej1Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej2Vojenská rada veliteľa SVaP v Nemšovej2

Autor: mjr. Štefan Zemanovič , Foto: kpt. Ján Brezula - Dátum: 09.11.2011
Čítanosť: 9218
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share