Kontrolné cvičenie jednotky určenej pre plnenie úloh v ISAF v Kandaháre


Kontrolné cvičenie jednotky určenej pre plnenie úloh v ISAF v Kandaháre

Dnes, 24. novembra 2011 v priestoroch Posádkového cvičiska vo Veľkých Ozorovciach absolvovala kontrolné cvičenie jednotka určená pre nasadenie v operácii ISAF s rotáciou marec 2012. Uvedené kontrolné cvičenie malo preveriť pripravenosť jednotky pre plnenie operačných úloh v priestore mnohonárodnej základne NATO v Kandaháre - v operácii ISAF v Afganistane. Cieľom zamestnania bolo preveriť nadobudnuté teoretické vedomosti v písomnom preskúšaní, ale aj v praktickej činnosti pri plnení úloh na jednotlivých pozíciách vstupnej brány do základne v Kandaháre, nazvanej tiež ECP-5.  Okrem spomenutých oblastí, boli príslušníci tejto jednotky preverení aj z vedenia rádiovej prevádzky v anglickom jazyku, či znalostí pri poskytovaní prvej pomoci hlavne pri zraneniach bojového charakteru.  Ciele tohto cvičenia boli splnené a vojaci sú pripravení na vykonanie taktického cvičenia s bojovou streľbou v mesiaci december 2011 tak, ako to aj v závere cvičenia konštatoval riadiaci kontrolného cvičenia – kpt. Ing. Jozef DUDURIČ. Úlohy si vzorne plnili: velitelia družstiev - rtn. Július BÖSZÖRMÉNYI, rtn. Rastislav ŠIMKO či rtn. Marián ORAVKIN.


Kontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAFKontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAFKontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAFKontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAFKontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAFKontrolné cvičenie jednotky pre nasadenie v ISAF

Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ - Dátum: 24.11.2011
Čítanosť: 11468
Verzia pre tlač

Skočiť na menu