Preskocit navigáciu

V Malej Fatre zachránili raneného kolegu


V Malej Fatre zachránili raneného kolegu

V priestoroch posádkového cvičiska Sučany v podhorí Malej Fatry v súčasnosti vrcholí vyvedením praktická časť Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7.

Spomínaný kurz podľa veliteľa kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Rastislava Leška poskytuje poddôstojníkom vybraným na povýšenie do vojenskej hodnosti rotmajster a nadrotmajster možnosť získať odborné predpoklady. Teda vodcovské, technické a taktické zručnosti, vedomosti a správanie potrebné na vedenie výcviku na stupni čata.

Výcvik je založený na skúsenostiach získaných z predchádzajúceho výcviku vo výcvikových školách. Vo Vstupnom poddôstojníckom kurze (OR-5) a Zdokonaľovacom poddôstojníckom kurze (OR-6) v Poddôstojníckej akadémii, počas výkonu služby vo vojenských jednotkách a skúsenostiach z pôsobenia v zahraničných operáciách v rámci MKM. Kurz je rozdelený do dvoch fáz, líderskej a odbornej. Obe tieto fázy sa vykonávajú v Poddôstojníckej akadémii a plynule na seba nadväzujú.

Cieľom prvej fázy kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka na získanie odborných predpokladov na povýšenie do vojenskej hodnosti rotmajster, nadrotmajster a na vedenie a riadenie vojenskej jednotky na stupni čata. V druhej etape sa uskutočňuje komplexný výcvik, vyhodnotenie zvládnutia stanovených cieľov etapy a celkové vyhodnotenie úrovne úspešnosti frekventantov počas celého kurzu. Cieľom druhej etapy je prakticky preveriť frekventantov z vodcovských, taktických zručností a z vedomostí nadobudnutých počas prvej etapy.

Kurzu, ktorý trvá 7 týždňov sa zúčastňuje 33 frekventantov z celých Ozbrojených síl. Štábny nadrotmajster Leško zdôrazňuje, že značná časť z nich má už bohaté skúsenosti nielen z plnenia úloh vo svojich materských vojenských útvaroch, ale aj v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Napríklad veliaci poddôstojník čaty rotmajster Tomáš Német z martinského opravárenského práporu z pôsobenia spoločne s chemikmi v Kuvajte, ale aj v operácii ISAF v Afganistane, kde dva razy pôsobil v Tarin Kowte ako príslušník OML-tímu. Špecialista PSYOPS z trenčianskeho práporu podpory velenia rotný Rastislav Kmeťo bol tiež v Kuvajte, ale aj v operácii AFOR v Albánsku, KFOR v Kosove, v Iraku a v uplynulom roku pôsobil v Afganistane v strážnej jednotke v Kandahare.

So svojimi bohatými praktickými skúsenosťami sa radi počas výcviku podelia s kolegami, ktorým doposiaľ chýbajú. Napríklad aj preto, že doposiaľ plnili úlohy v mnohých logistických a ďalších podporných funkciách. Ako napríklad výkonný poddôstojník roty z levického mechanizovaného práporu rotný Radoslav Sádovský. „Som rád, že mám okolo seba takých skúsených kolegov. Spoločné plnenie úloh i mnohé rozhovory mi dali veľa. Na oplátku som ich zasa trochu zasvätil do logistickej oblasti, s ktorou doteraz tak neprichádzali do styku,“ hovorí rotný Sádovský.

Zastupujúci starší inštruktor rotmajster Martin Sušienka poznamenal, že v doterajšom priebehu kurzu si najlepšie vedú: rotmajster Tomáš Német a rotní Roman Zajaczkowski a Rudolf Kubalka. To nakoniec dokázali aj v rámci dnešného zamestnania, keď sa pri plnení úloh museli okrem iného vysporiadať s odrazením útoku protivníka, ošetrením zraneného kolegu a jeho urýchleným transportom do základne.


V Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného koleguV Malej Fatre zachránili raneného kolegu

Autor: MO SR - Jozef Žiak , Foto: autor - Dátum: 23.02.2012
Čítanosť: 12046
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share