Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie logistiky OS SR


Odborné zhromaždenie logistiky OS SR

Dňa 29. marca 2012 sa v priestoroch Spoločného centra materiálového manažmentu v Trenčíne uskutočnilo odborné zhromaždenie logistiky OS SR. Zamestnanie otvoril náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Juraj KRIŠTOFOVIČ, ktorý zhodnotil súčasný stav v oblasti logistiky a informoval o výzvach, ktorým bude logistika čeliť v najbližšom období.

Náčelník odboru logistiky ŠbPO GŠ OS SR plukovník Peter ŠIMEK zhodnotil plnenie hlavných úloh vo výcvikovom roku 2011 a hlavné ciele v oblasti logistiky v budúcom období. Okrem zástupcov logistiky sa zamestnania zúčastnili zástupcovia AOS Liptovský Mikuláš pod vedením vedúceho katedry manažmentu profesora Ing. Milana Sopóciho, PhD. a práporu výcviku Martin, ktorí prezentovali súčasný stav vzdelávania a prípravy logistického personálu.

Hlavnými témami odborného zhromaždenia boli:
- Vyhodnotenie inventarizácie v RO02 MO SR k 31.12.2011
- Smernice pre vyzbrojovanie MOSR a Vojskové skúšky
- Capable Logistician 2013 – informácia o súčasnom stave príprav a zabezpečenia
- Miesto a úlohy AOS v príprave dôstojníkov logistiky
- Zabezpečenie výcviku mužstva a poddôstojníkov logistických odborností
- Legislatívny rámec zabezpečovanie dopravnej logistiky
- Systém distribúcie, zásobovania distribučnými strediskami OS SR a vyťažovanie vozidiel
- Systém tvorby zásob
- Proces tvorby POZ a ZDTaS na rok 2012 v IIS MO SR
- Aktuálny stav modulov IIS MO SR využívaných v logistike
- Tvorba interných normatívnych aktov

Zamestnanie splnilo svoje hlavné ciele a poukázalo na potrebu pravidelného vykonávania odborných zhromaždení predovšetkým z dôvodu výmeny najnovších informácií a skúseností v oblasti logistiky a prehĺbenia vzájomných vzťahov medzi hlavnými funkcionármi logistiky.


Odborné zhromaždenie logistiky OS SROdborné zhromaždenie logistiky OS SROdborné zhromaždenie logistiky OS SR

Autor: ŠbPO - kpt. Rastislav Koža , Foto: autor - Dátum: 30.03.2012
Čítanosť: 26124
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share