Preskocit navigáciu

Above Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC Bydgoszcz


Above Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC Bydgoszcz

„Vy, príslušníci OML tímov, ste najdôležitejšou zbraňou v rámci transformačného procesu v Afganistane. Využijte naše inštitucionálne a Vaše národné skúsenosti s cieľom pomôcť afganským partnerom získať kontrolu nad svojou krajinou,“ povedal generálmajor Pavel Macko, veliteľ Joint Force Training Centre (JFTC), vo svojom záverečnom príhovore účastníkom cvičenie Above Kandak OMLT TE 12-01 (OMLT tímy na úrovni brigády a zboru), ktorý sa v JFTC práve skončil.

Toto cvičenie trvalo dva týždne a spojilo príslušníkov 11 budúcich OMLT, ktoré budú nasadené do Afganistanu v nasledujúcich týždňoch, niektoré z nich prakticky priamo po skončení cvičenia. Výcvik AK OMLT pre ISAF je súčasťou centralizovanej a harmonizovanej fázy prípravy pred nasadením podľa štandardov NATO, ktorého cieľom je pripraviť príslušníkov týchto tímov na ich budúcu úlohu. Výcvik je organizovaný s cieľom vytvoriť podmienky pre potreby a prípravu OMLT na úrovni brigády a zboru a pre jednotky logistiky a jednotky podporujúce veliteľstvá (GSU – Garrison Support Unit).

Celé cvičenie bolo zastrešené riaditeľstvom cvičenia a výcvikovým štábom (Training Control Staff), vedeného plukovníkom Pachom, príslušníkom OS SR, ktorý v JFTC pracuje na funkcii náčelníka odboru Exercise Centre. „Toto je moje piate cvičenie, ktoré pripravuje OMLT na svoju úlohu v operácii ISAF. Môžem povedať, že sa nám ho podarilo pripraviť a vykonať na veľmi dobrej úrovni, čo ocenili najmä cvičiaci príslušníci, ktorých tu označujeme ako Training Audience (cvičiaci). Zároveň je to však posledné cvičenie s titulom OMLT. Vzhľadom na meniace sa podmienky v operácii a nový SFA AT koncept (Security Force Assistance Advisory Teams) sa OMLT tímy transformujú na Advisory Teams (poradné tímy) a ich úloha sa zmení. Z tohoto dôvodu sme ešte pred týmto cvičením vykonali prieskum v niektorých RC v Afganistane a plánujeme ďalšiu cestu v júni. Poznatky z týchto prieskumov sa uplatňujú pri plánovaní samotných cvičení. Už v júli pripravujeme cvičenie, ktoré reflektuje na tento koncept a bude vykonané v súlade s ním ako prvé AK Advisory Teams TE 12-02.“

Na tomto cvičení sa zúčastnilo viac než 120 príslušníkov 11 tímov, ktorí si precvičili svoje schopnosti splniť úlohu týkajúcu sa manažovania, vyučovania a mentorovania (coaching, teaching, mentoring) svojich budúcich partnerov z afganských národných bezpečnostných síl (ANSF), armády a polície. Samotné cvičenie bolo zabezpečené približne dvoma stovkami príslušníkov JFTC a ďalších organizácií, ktoré sa podieľali na riadení a podpore cvičenia. Okrem iného to znamená aj celý rad expertov na rôzne výcvikové ciele (Subject Matter Experts), ako napríklad C-IED, COIN, Internal Threat, afgánske kultúrne a náboženské, či regionálne špecifiká, ale aj plánovací a rozhodovací proces.

Vzhľadom na skutočnosť, že JFTC ako jedno z mála výcvikových centier využíva príslušníkov ANSF na podporu výcviku, bolo potrebné zabezpečiť viac než 30 tlmočníkov, pre 45 príslušníkov ANSF, ktorí prišli priamo z Afganistanu. K tomu samozrejme nevyhnutná technologická (IT) a logistická podpora, ktorá posunula číslo účastníkov na celkových 320.

„Máme tu dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí oboznamujú našich partnerov čoho by sa mali vyvarovať, napríklad giest a výrazov, ktoré by mohli uraziť náboženské cítenie ľudí, s ktorými prídu do kontaktu a čo môže viesť k nedorozumeniam či konfliktom. Všetci príslušníci afganského tímu tu v Bydgoszczi sú schopní poskytnúť perfektné vedomosti a skúsenosti a sú najlepším zdrojom informácií pre našich partnerov,“ povedal brigádny generál Mohammad Asrar Aqdas, líder skupiny ANSF podporujúcich cvičenie v JFTC.

Celkový program cvičenia bol zameraný na cieľ poskytnúť príslušníkom OMLT najnovšie vedomosti a skúsenosti v oblasti Counter Insurgency, C-IED, ANSF doktrín, ale predovšetkým na štandardizovaný výcvik v rámci operácie NATO v Afganistane.

„Počas posledného cvičenia minulý rok sme dostali konštruktívne pripomienky od vedúcich tímov (Senior Mentors). Výsledkom bolo pridanie špeciálneho bloku prípravy poddôstojníkov, ktorý poskytol príležitosť poddôstojníkom vymeniť si skúsenosti a najlepšie postupy počas plnenia úloh v rámci OMLT. Z tohoto dôvodu sme zabezpečili vedúceho poddôstojníka – inštruktora z NATO School v Oberamergau. Taktiež sme dostali niekoľko podnetov na rozšírenie blokov informácii špecifických pre jednotlivé regióny, preto sme pridali čas venovaný špecifickým informáciám a skúsenostiam (Region Specific OMLT Time) na koniec každého výcvikového dňa,” vysvetlil brigádny generál Grzegorz Buszka, zástupca veliteľa JFTC a raditeľ cvičenia.

Záverečné vyhodnotenie založené nielen na hodnotení riaditeľstva cvičenia, ale hlavne na odpovediach z dotazníkov pre cvičiacich, príslušných expertov a príslušníkov ANSF ukázalo, že ciele cvičenia boli úspešne splnené. “Môžem vyhlásiť, že cieľ a výcvikové úlohy boli splnené,” zhodnotil riaditeľ cvičenia generál Buszka. Zároveň vyzval cvičiacich, aby zostali v kontakte s JFTC počas svojho nasadenia a pozval ich do Centra opäť po splnení úlohy v operácii, teraz už ako „sme“ s cieľom podporiť ďalšie cvičenia a pomôcť budúcim tímom v ich príprave.


Above Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC BydgoszczAbove Kandak OMLT TE 12-01 v poľskom JFTC Bydgoszcz

Autor: plk. Ivan Pach, NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz , Foto: NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz - Dátum: 12.04.2012
Čítanosť: 8573
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share