Preskocit navigáciu

Obhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOS


Obhajoby záverečných prác absolventov kurzu  v AOS

V Centre vzdelávania v liptovskej Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa v dňoch 15.-16. mája 2012 konali obhajoby záverečných prác absolventov šesťmesačného 8. Vyššieho veliteľsko–štábneho kurzu, ktorý pripravuje personál pre výkon kľúčových funkcií v rezorte obrany.

Odbornú pripravenosť, ale aj vedomosti z anglického jazyka absolventov tohto kurzu preverila odborná komisia, zložená so zástupcov AOS, GŠ a Univerzity obrany Brno. Za Generálny štáb OS SR bol členom komisie generálporučík Jaroslav Vývlek, zástupca náčelníka GŠ OS SR

Tento kurz je v súčasnosti špičkou kariérnej prípravy profesionálnych vojakov OS SR a jeho absolvovanie je podmienkou pre povýšenie do hodností podplukovník a plukovník. Počtom 33 účastníkov (2 podplukovníci a 31 majorov) sa kurz zaradil medzi najpočetnejšie v histórii týchto kurzov, čo svedčí o tom, že OS SR potrebujú vysoko kvalifikovaných, odborne pripravených vojenských profesionálov, potrebujú veliteľov, ktorí budú riešiť náročné úlohy, pracovať tímovo, využívať nové postupy v prospech plnenia priorít OS SR.

Komisia, pred ktorou obhajovali svoje záverečné práce príslušníci kurzu, potvrdila, že záverečné práce sa vyznačovali vysokou kvalitou, riešili aktuálne problémy ozbrojených síl a budú sa ďalej rozpracovávať. Generálporučík Vývlek vyslovil spokojnosť nad úrovňou pripravenosti absolventov kurzu a zdôraznil, že vzdelávanie je celoživotným procesom, sprevádza každého veliteľa počas jeho kariéry v ozbrojených sílách.

Generálporučík Jaroslav Vývlek sa v AOS zároveň zúčastnil udeľovania čestného doktorátu plukovníkovi v.v. prof. Ing. Miroslavovi Líškovi, CSc., riadnemu profesorovi Katedry informatiky AOS. Titul doctor honoris causa profesorovi Líškovi bol udelený dňa 15. mája 2012 v aule akadémie, na základe rozhodnutia Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl a zákona o vysokých školách. Diplom a insígniu akadémie odovzdal prof. Líškovi rektor AOS brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, PhD., ktorý zároveň ocenil vklad profesora Líšku do rozvoja vojenského vysokého školstva, do jeho úrovne a kvality, do spolupráce s domácimi a zahraničnými vysokými školami.


Obhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOSObhajoby záverečných prác absolventov kurzu v AOS

Autor: AOS - Alena Haragová , Foto: autor - Dátum: 17.05.2012
Čítanosť: 9913
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share