Preskocit navigáciu

Prvý krát naostro


Prvý krát naostro

V dňoch od 15.-18. mája 2012 prebieha na barierovej strelnici v Sučanoch I. časť výcviku v streľbe čakateľov základného vojenského výcviku, kde si budúci profesionáli preveria svoje nadobudnuté teoretické vedomosti a toľko krát opakované zásady streľby „prvý krát naostro“. Prvých strelieb budúcich profesionálov sa zúčastnil aj veliteľ síl výcviku a podpory v zastúpení zástupca veliteľa síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej SVaP OS SR) brigádny generál Josef Pokorný, ktorý vykonal kontrolu priebehu strelieb Základného vojenského výcviku (ZVV), počas ktorých prebieha meranie výsledkov experimentálnej metódy Six Sigma aplikovanej v OS SR. Po príchode do priestoru Posádkového cvičiska – Sučany, vykonal zástupca veliteľa SVaP, krátky úvodný brifing s inštruktormi výcviku , ktorí sa podieľajú na meraní výsledkov a samotnom výcviku. Počas brifingu zástupca veliteľa SVaP zdôraznil potrebu objektívnosti pri zaznamenávaní výsledkov streľby počas jednotlivých cvičení v streľbe.
Po úvodných slovách štábny nadrotmajster Ján Brida, veliaci poddôstojník SVaP, zároveň člen projektovo realizačného tímu k Six Sigme oboznámil zástupcu veliteľa s priebehom a spôsobom merania výsledkov. V krátkosti boli prezentované rtm. Stanislavom Karafom – inštruktorom základného vojenského výcviku, podmienky streľby vykonávaného cvičenia – streľba na rozptyl, pri ktorom prebieha meranie projektovo realizačného tímu..
Podplukovník Roman Petrík, veliteľ Práporu výcviku, oboznámil brigádneho generála s možnosťami využitia barierovej strelnice v prospech plnenia cvičení v streľbe Práporom výcviku ako aj útvarmi Posádky Martin.
V závere plukovník Ján Marek, náčelník Odboru pre operácie SVaP, s podplukovníkom Romanom Petríkom, predstavili zástupcovi veliteľa SVaP prebiehajúci výcvik na Vodnom cvičisku Ontario, kde prebiehal praktický výcvik kurzov v logistických a ženijných odbornostiach.


Prvý krát naostro1Prvý krát naostro1Prvý krát naostro1Prvý krát naostro1Prvý krát naostro2Prvý krát naostro2Prvý krát naostro2Prvý krát naostro2Prvý krát naostro3

Autor: nrtm Novomestský , Foto: nrtm Novomestský - Dátum: 17.05.2012
Čítanosť: 10906
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share