Preskocit navigáciu

Krištáľový orol bezpečne pristál


Krištáľový orol bezpečne pristál

V dňoch 5.-11. mája 2012 sa uskutočnila hlavná časť veliteľsko-štábneho cvičenia veliteľstva Mnohonárodného zboru Severovýchod (MNC NE - Multinational Corps NorthEast) Štetín a veliteľstiev nominovaných jednotiek pod kódovým označením CRYSTAL EAGLE 2012. Samotné cvičenie sa odohrávalo na samotnom pobreží Severného mora na západe Dánskeho kráľovstva v tábore NIMINDEGAB (výcvikové zariadenie a škola dánskej domobrany) a priľahlých táboroch OKSBØL a VARDE. Námetom cvičenia boli operácie medzinárodného krízového manažmentu s prvkami bojovej činnosti vysokej intenzity a prechodu na stabilizačné operácie vo fiktívnej krajine Auriga. Hlavným cieľom cvičenia bolo nielen precvičiť štáb štetínskeho armádneho zboru, ale predovšetkým odovzdať bohaté skúsenosti MNC NE z dvoch operačných nasadení v operácii ISAF nominovaným cvičiacim jednotkám (brigády a samostatné prápory), ktoré boli hlavnými cvičiacimi jednotkami.

Nakoľko nasaditeľné armádne zbory NATO, medzi ktoré patrí aj MNC NE, sú predovšetkým orgánmi velenia (veliteľstvami) schopnými viesť operácie podľa doktrín a postupov NATO a mierovo nemajú priamo podriadené jednotky, je využívaná voľnejšia forma afiliácie alebo nominácie jednotiek jednotlivých členských krajín. Organizácia tohto cvičenia bola tak podľa slov veliteľa MNC NE genpor. Korfa (NSR) formou „spätnej splátky“ investícií zriaďovateľským krajinám zboru, ktorý pripravil pre zúčastnené jednotky mimoriadne komplexný výcvik, aký by si viaceré zúčastnené krajiny ani nedokázali individuálne zabezpečiť. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo viac ako 1200 štábnych dôstojníkov a poddôstojníkov z 18 krajín, pričom hlavnými cvičiacimi štábmi boli veliteľstvo MNCNE, 2. mechbrig (Dánsko), 2. mechbrig (Poľsko), nemecko-rakúska mechanizovaná brigáda, pluk kavalérie (USA), prápor rchbo (Slovinsko), jednotka ISTAR (Poľsko) a mnohonárodný prápor vojenskej polície.

Dňa 10. mája navštívil cvičenie v rámci organizovaného VIP dňa aj veliteľ JFTC, generálmajor Macko spolu so zhruba štryridsiatkou ďalších VIP hostí zo zúčastnených krajín a aliančných štruktúr. Cieľom návštevy veliteľa JFTC bolo nielen získať poznatky o prebiehajúcom cvičení, ale aj podrobnejšie prediskutovať možnosti ešte užšej spolupráce medzi JFTC a MNC NE, ktorí sú nielen blízskymi susedmi dislokanými na území Poľska, ale predovšetkým úzko kooperujúcimi partnermi. MNC NE pravideľne vysiela svoj kontingent na podporu JFTC počas organizovania veľkých cvičení v Bydgoszczi a v súvislosti s navrhovanými zmenami výcviku po roku 2014 môže naopak práve JFTC priamo podporovať výcvik MNC NE ako aj čerpať z ich skúseností z podpory výcviku nižších národných taktických jednotiek v rámci takzvaného distribuovaného výcviku.

Cvičenie Crystal Eagle 2012 zároveň slúžilo aj na preverenie dosiahnutia počiatočnej operačnej spôsobilosti dánskej brigády. Zaujímavosťou počas návštevy veliteľského stanovišťa tejto brigády bolo aj to, že podľa vyjadrenia veliteľa brigády, všetok výcvik dánskych pozemných jednotiek od stupňa prápor a vyššie prebieha z dôvodu dosiahnutia interoperability vždy zásadne v anglickom jazyku a to aj v prípade výlučne národného výcviku. Zo Slovenskej republiky sa cvičenia zúčastnili traja príslušníci slúžiaci priamo v MNC NE a ďalší traja príslušníci vojenskej polície v rámci mnohonárodného práporu VP. Aj napriek tomuto malému počtu sa Slováci v rámci cvičenia nestratili, skôr naopak, všetci nadriadení sa pochvaľne vyjadrovali k ich práci. Veď napríklad major Hríb zo štetínskeho zboru bol náčelníkom skupiny vyhodnocovania a analýz cvičenia a organizoval zber potrebných údajov a pozorovaní pre rozbor celého cvičenia veliteľom zboru.


Krištáľový orol bezpečne pristálKrištáľový orol bezpečne pristálKrištáľový orol bezpečne pristál

Autor: NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz, Poľsko , Foto: autor - Dátum: 18.05.2012
Čítanosť: 9466
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share