Preskocit navigáciu

Simulačné technológie ako nástroj rozvoja spôsobilostí NATO


Simulačné technológie ako nástroj rozvoja spôsobilostí NATO

Panelová diskusia s takýmto názvom bola jednou zo sprievodných akcií v rámci najväčšej európskej výstavy a medzinárodnej konferencie venovanej vojenskému výcviku, modelovaniu a simulačným technológiám, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.-24. mája 2012 na londýnskom výstavisku Excel pod názvom ITEC.

V rámci tejto panelovej diskusie vystúpili vrcholní predstavitelia Najvyššieho veliteľstva NATO pre transformáciu (ACT): zástupca náčelníka štábu ACT zodpovedný za výcvik spoločných síl Aliancie generálporučík Viereck (DEU), veliteľ JWC Stavanger generálmajor Berger (FRA), veliteľ JFTC Bydgoszcz generálmajor Macko (OS SR) a náčelník odboru rozvoja spôsobilostí ACT brigádny generál Fungo (ITA). Vo svojich úvodných vystúpeniach informovali nielen o tom, ktoré simulačné technológie a podporné systémy využívajú vo svojich inštitúciách na podporu špičkového výcviku NATO, ale predstavili aj vízie budúceho smerovania vzdelávania a kolektívneho výcviku NATO.

Účastníci panelu sa zhodli, že modernizácia a štandardizácia systému vzdelávania a výcviku Aliancie naberá v súčasnosti na význame nielen z dôvodu rýchlo sa meniacich požiadaviek, ale aj v dôsledku dramatického poklesu zdrojov na obranu v súvislosti s aktuálnou hospodárskou krízou. Pre ACT, ktoré okrem individuálneho výcviku v tomto období preberá zodpovednosť aj za kolektívny výcvik v rámci NATO, budú simulačné technológie aj naďalej zohrávať klúčovú úlohu pri ďalšom rozvoji spôsobilostí. Slovenský zástupca, veliteľ JFTC zdôraznil, že budúcnosť výcviku Aliancie je v integrovanom, mnohoúrovňovom a navzájom prepojenom výcviku jednotlivých štruktúr velenia a síl NATO v tzv. distribuovaných cvičeniach. Práve JFTC Bydgoszcz môže v blízkej budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu spojovacieho článku medzi veliteľskými štruktúrami NATO a nižšími taktickými veliteľstvami štruktúry síl NATO, resp. národnými veliteľstvami a menšími zväzkami a jednotkami členských krajín v rámci implementácie tzv. iniciatívy prepojených síl (Connected Forces Initiative).

Významná pozornosť a úsilie JFTC budú venované pokračovaniu budovania tzv. budúcej operačnej sieti (Future Mission Network) a elektronickej výcvikovej federácie NATO. „Nemôžeme si dovoliť premrhať obrovské skúsenosti, ktoré sme kolektívne získali pri budovaní afganskej operačnej siete s využitím tzv. federalizácie jednotlivých podsystémov a začínať v prípade budúcich misií NATO prakticky odznova. Technológie a systémové nástroje, ktoré máme možnosť vidieť tu na výstavisku nám už dnes umožňujú prakticky realizovať naše vízie a navzájom prepojiť donedávna takmer nezlúčiteľné typy výcviku ako štábny výcvik veliteľov a štábov spolu so simulovaným výcvikom alebo dokonca živým výcvikom taktických jednotiek a zbraňových systémov do jedného integrovaného celku,“ zdôraznil Macko na záver svojho vystúpenia.

Výstavy a konferencie ITEC sa zúčastnilo viac ako 140 renomovaných vystavovateľov a celkom viac ako 3000 registrovaných návštevníkov - expertov nielen z členských krajín NATO, ale prakticky z celého sveta. Okrem účasti na konferenčných podujatiach sa ACT aj aktívne prezentovalo ako vystavovateľ v rámci tzv. NATO Booth, kde mali možnosť obidve výcvikové centrá (JWC a JFTC) prakticky demonštrovať ako využívajú jednotlivé nástroje v rámci výcviku.


Simulačné technológie ako nástroj rozvoja spôsobilostí NATO

Autor: JFTC Bydgoszcz, Poľsko , Foto: autor - Dátum: 31.05.2012
Čítanosť: 10376
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share