Preskocit navigáciu

Úspešný koncept výcviku v ISAF-e


Úspešný koncept výcviku v ISAF-e

Kombinovaný tím CSS OMLT-2 (Combat Service Support Operational Mentoring Liaison Team) Slovensko/USA/Austrália pod slovenským velením bol premenovaný v zmysle nového konceptu operácie ISAF na tím vojenských poradcov MAT (Military Advisor Team) s platnosťou od 1. mája 2012, pričom príslušníci tímu CSS OMLT-2 prevzali operačnú úlohu v provincii Uruzgan (Afganistan) v decembri 2011. V poslednom období bol veľmi pozitívne hodnotený nadriadenými stupňami najmä koncept a metodika výcviku, ktorý bol vyvinutý a aplikovaný CSS OMLT-2/MAT.

Hlavné úsilie CSS (Combat Servise Support) OMLT-2/MAT bolo a je zamerané na výcvik v kritických oblastiach, ktoré boli po prvý krát identifikované príslušníkmi 5 Kandaku (práporu) ANA. Na základe vyšpecifikovania predmetných oblastí boli stanovené prioritné oblasti:
1. Train the Trainer (T3) koncept – vycvičenie inštruktorov ANA
2. Property Book (PB) – Evidenčná kniha materiálu
3. Rutinné mentorovanie/poradenstvo

Príslušníci CSS OMLT-2/MAT vytvorili spoločne s partnermi ANA návrh plánu, zameraný najmä na oblasť výcviku, ktorý bol schválený veliteľom 5 KDK a získal jeho plnú podporu. Tento moment bol kľúčový pri neskoršej úspešnej spolupráci a uskutočnení zámeru veliteľa CSS OMLT-2/MAT a veliteľa 5 KDK. Príslušníci tímu vypracovali a začali úspešne aplikovať vlastný koncept T3, prispôsobený podmienkam 5 Kandaku. Tento koncept bol použitý na vyšpecifikované oblasti výcviku a rozdelený do jednotlivých logických častí. Hlavným cieľom pred aplikovaním samotného konceptu bolo určiť najvhodnejších príslušníkov ANA, najmä s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie, tak, aby boli schopní samostatne pokračovať vo výcviku bez asistencie a podpory príslušníkov ISAF.

Koncept T-3 aplikovaný príslušníkmi CSS OMLT-2/MAT sa skladá z nasledujúcich častí:
(1) Fáza 1 – Partnerstvo (Partnering) - výcvik organizovaný a pripravený mentormi/poradcami. 5 Kandak bol zahrnutý do plánovania a výberu personálu, mentori riadili výcvik.

(2) Fáza 2 – Mentorovanie/Poradenstvo (Mentoring/Advising) – mentori/poradcovia pomáhajú s procesom s plánovaním a prípravou výcviku tých príslušníkov 5 Kandaku, ktorí úspešne absolvovali 1 fázu konceptu T3. Mentori/poradcovia boli prítomní na zamestnaní a dohliadali na metodológiu výcviku inštruktorov ANA. Dôraz bol položený na ANA plánovanie, prípravu inštruktorov a vykonanie samostatného výcviku.

(3) Fáza 3 – “Tieňové mentorovanie“ (Shadow mentoring) - po fáze 1 a 2 sú ANA inštruktori schopní zorganizovať a riadiť výcvik samostatne. Mentori boli prítomní na zamestnaní iba krátky čas a nezasahovali do výcviku. Návrhy na zlepšenie boli diskutované s ANA inštruktormi po ukončení zamestnaní.

Od nasadenia tímu bolo zrealizovaných niekoľko úspešných projektov T3 v rôznych oblastiach ako operácie (práca s mapou, konvoje, MEDEVAC), logistika (účtovná dokumentácia, inventarizácia, atď.) a komunikačné a informačné postupy (práca s PC, kurz inštruktorov obsluhy spojovacích prostriedkov, atď.). V niektorých spomínaných oblastiach príslušníci 5 Kandaku úspešne implementovali druhú fázu T3 v súlade so štandardnými postupmi používanými v ANA.

Nemenej dôležitou súčasťou mentorovacieho úsilia bol výcvik organizovaný v oblasti základných zručnosti, ktoré sú vykonávané denne príslušníkmi ANA. 5 CSS Kandak zohráva dôležitú úlohu pri podpore bojujúcich jednotiek za účelom eliminovania povstaleckých aktivít v provincii Uruzgan, preto každý krok, ktorý upevní ich schopnosti plniť úlohy samostatne, je považovaný za úspech.


Úspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-eÚspešný koncept výcviku v ISAF-e

Autor: SLOVCON ISAF , Foto: autor - Dátum: 31.05.2012
Čítanosť: 9971
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share