Preskocit navigáciu

Hlavné mesto informačných technológií pod slovenským velením


Hlavné mesto informačných technológií pod slovenským velením

„Bydgoszcz sa stala po dobu troch týždňov hlavným mestom informačných technológií NATO“, konštatoval generál Mieczyslaw Cieniuch, náčelník GŠ poľských ozbrojených síl na tlačovej konferencii počas návštevy JFTC v Bydgoszczi v rámci VIP dňa na cvičení CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) 2012.

Toto najväčšie podujatie svojho druhu v rámci NATO priťahovalo pozornosť celej Aliancie. Dňa 14. júna do JFTC zavítali aj najvyšší veliteľ NATO pre transformáciu (SACT) gen. Stéphane Abrial a viac ako tridsať predstaviteľov Vojenského výboru NATO (MC) a medzinárodného štábu NATO pod vedením doyena Vojenského výboru, genpor. Kiaerskoua.

Program CWIX je každoročné podujatie na základe rozhodnutia Vojenského výboru NATO, ktoré za zameriava na zlepšovanie interoperability informačných systémov, predovšetkým systémov velenia, riadenia, spravodajstva a prieskumu NATO a jednotlivých krajín s dôrazom na systémy už nasadené alebo pripravované na nasadenie do operácií pod velením NATO ako ISAF, KFOR, Ocean Shield a Active Endeavor, resp. v rámci síl reakcie NATO (NRF). CWIX poskytuje unikátnu príležitosť na hodnotenie interoperability medzi už nasadenými, vývojovými a experimentálnymi systémami v prostredí s realistickým operačným scenárom. Už po druhý raz za sebou sa toto cvičenie uskutočnilo v JFTC Bydgoszcz, kde je Slovensko od minulého roka veliteľskou krajinou.

Tohtoročný CWIX, prebiehajúci od 4. do 22. júna, bol vôbec najväčšou aktivitou JFTC v tomto roku, ktorej sa počas 3 týždňov zúčastnilo takmer tisíc dôstojníkov a expertov z 22 krajín sveta (vrátane partnerov zo Švédska, Fínska, Rakúska, Japonska, Nového Zélandu, Austrále a Južnej Kórei), 13 rôznych veliteľstiev a inštitúcií NATO ako aj ďalšie zložky. Do programu boli cez počítačové siete zapojení ďalší účastníci a jednotky zo Severnej Ameriky, Európy a Austrálie. Aktivity CWIX boli súčasne prepojené s reálnym výcvikom špeciálnych jednotiek Aliancie pri pobreží Grécka. Celkovo bolo navzájom testovaných takmer 150 systémov velenia a riadenia a špecializovaných informačných systémov v rámci takmer 4 tisíc testovacích aktivít.

„Veľmi ma zaujímajú výsledky tohto cvičenia a už sa teším na záverečnú správu z cvičenia“, vyhlásil generál Abrial, ktorého veliteľstvo je celkovo zodpovedné nielen za transformáciu NATO ale aj za koordináciu samotného programu CWIX. „Ešte nemáme všetky výsledky, ale už môžeme hovoriť o úspechu cvičenia. Podarilo sa nám sústrediť všetkých týchto ľudí“, podčiarkol najvyšší veliteľ. „Máme tu vojenských a priemyselných expertov, máme tu programátorov. Všetci navzájom intenzívne komunikujú, vymieňajú si skúsenosti a informácie, a čo je najdôležitejšie, majú možnosť naživo testovať, či systémy s ktorými pracujú sú navzájom kompatibilné.“ Nakoľko ACT aj Vojenský výbor NATO sú vysoko zainterosovaní v celom programe CWIX, boli títo vzácni hostia JFTC podrobne informovaní o pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Takisto mali možnosť vidieť jednotlivé testy a časti cvičenia. Návšteva tak poskytla fantastickú príležitosť pre týchto vysokých predstaviteľov Aliancie na aktívnu interakciu s účastníkmi cvičenia, ako aj zistiť priamo na mieste odpovede na najvážnejšie otázky týkajúce sa CWIX a kapacít a budúcnosti JFTC.
„Bydgoszcz je veľmi dobré miesto pre prácu a úroveň výcviku, ktorý je tu poskytovaný je mimoriadne vysoká. Toto centrum (JFTC) hrá kľúčovú úlohu v rámci výcviku NATO“, s uznaním potvrdil na tlačovej konferencii generál Abrial.

Členovia Vojenského výboru sa mali možnosť dozvedieť podstatne viac o JFTC počas druhého dňa návštevy. Generálmajor Macko, veliteľ JFTC spolu so svojimi hlavnými funkcionármi podrobne oboznámili hostí so spôsobilosťami JFTC, jeho výcvikovým programom a predovšetkým víziami ďalšieho rozvoja JFTC v reakcii na nové výzvy stojace pred Alianciou po sumite NATO v Chicagu. JFTC spolu s partnerským JWC v Nórsku budú kľúčovými súčasťami veliteľských štruktúr NATO pri praktickej realizácii práve schválenej iniciatívy prepojených síl, tzv. „Connected Forces Initiative“. Hostia sa mali možnosť zároveň presvedčit na vlastné oči ako sa centrum pripravuje na nasledovné veľké cvičenie, výcvik Regionálneho veliteľstva Sever pre ISAF, ktorý sa začína bezprostredne po ukončení CWIX 2012. Táto ukážka demonštrovala schopnosť a pripravenosť JFTC zabezpečiť cvičenia s najvyšším štandardom bez potreby dodatočného času na prípravu medzi dvomi alebo viacerými náročnými výcvikovými aktivitami a potvrdila, že JFTC má pevné miesto dôležitého hráča vo výcvikovom programe NATO.

Pred ukončením návštevy Bydgoszcze mali členovia Vojenského výboru NATO príležitosť navštíviť aj mladšiu jednotku NATO v Bydgoszczi, 3. spojovací prápor NATO, súčasťou ktorého je aj modul mobilných KIS v Ružomberku a OS SR majú aj svoje zastúpenie vo velení práporu v Bydgoszczi.

Okrem návštevy Vojenského výboru NATO zorganizovalo JFTC počas CWIX 2012 viacero sprievodných podujatí ako otvorený deň pre médiá, deň otvorených dverí pre expertov a VIP deň pre riadiacich funkcionárov členských krajín a veliteľstiev NATO, počas ktorých sa ich účastníci podrobne oboznámili s programom a predbežnými výsledkami cvičenia.


Hlavné mesto informačných technológií pod slovenským velenímHlavné mesto informačných technológií pod slovenským velenímHlavné mesto informačných technológií pod slovenským velenímHlavné mesto informačných technológií pod slovenským velenímHlavné mesto informačných technológií pod slovenským velením

Autor: NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz, Poľsko , Foto: JFTC PAO - Dátum: 27.06.2012
Čítanosť: 9255
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share