Preskocit navigáciu

Úcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SR


Úcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SR

Zamestnanci Ministerstva obrany SR a príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa dnes 3. septembra zúčastnili slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania a 20. výročia Dňa ústavy Slovenskej republiky.

„Počas uplynulých dní bolo množstvo pietnych aktov oslavujúcich 68. výročie Slovenského národného povstania po celom Slovensku. Videl som tisíce ľudí, ktorí si ctia túto dôležitú udalosť v našej histórii a chápu dôležitosť odkazu Povstania pre naše generácie,“ odzneli v Klube MO SR slová ministra obrany Martina Glváča, ktoré v jeho zastúpení prečítal náčelník Generálneho štábu OS SR genrálporučík Peter Vojtek. Podľa ministra obrany malo Povstanie svoje vzostupy i pády, no ak sa jeho výsledky položia na pomyselnú váhu dejín, jednoznačne prevážia jeho morálne, politické i vojenské prínosy.

„Prijatie Ústavy SR v roku 1992, rovnako ako vznik samostatného Slovenska 1. januára 1993, znamenali v histórii nášho národa a štátu mimoriadne dôležité obdobie. Plnohodnotne sme sa zaradili do svetového spoločenstva a následne aj medzi štáty Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.“ Podľa M. Glváča je cesta k modernej a demokratickej spoločnosti dlhodobý a zložitý proces, rovnako ako aj hľadanie optimálnej podoby profesionálnych a dobre vycvičených ozbrojených síl. Aj dnes existujú hlasy, ktoré sa pýtajú na opodstatnenosť ozbrojených síl. Zrejme aj preto, lebo naša krajina sa už dlhé roky teší mieru a občania berú bezpečnosť a pokoj ako samozrejmosť. Ako však zdôraznil M. Glváč, aj dnes počas priaznivej bezpečnostnej situácie vojaci stoja pri našich občanoch vo všetkých krízových situáciách a bez váhania im pomôžu. „Vieme aj to, aká nesmierne cenná je vaša práca v krajinách konfliktov, kde ešte stále nie je mier,“ povedal. Na záver ministrovho príhovoru si prítomní vypočuli jeho ubezpečenie, že on osobne, ako aj celé vedenie rezortu obrany, sa budú zasadzovať za to, aby vojaci mali dnes i v budúcnosti tie najlepšie podmienky na výcvik či vzdelávanie, aby mali prostriedky na výstroj a výzbroj, ako aj finančné zabezpečenie v aktívnej službe i vo výsluhe. „Dovoľte mi vyjadriť nádej, že aj vďaka vašej pomoci sa nám to podarí,“ zaznelo ministrovo želanie.

Účastníci slávnostného zhromaždenia si vypočuli rozkazy prezidenta Slovenskej republiky, ktoré vydal k 68. výročia Slovenského národného povstania a k 20. výročiu Dňa ústavy Slovenskej republiky. Súčasťou zhromaždenia bolo tiež udelenie vyznamenaní vojakom a zamestnancom z úrovne ministra obrany a náčelníka Generálneho štábu OS SR.


Úcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SRÚcta Slovenskému národnému povstaniu, vážnosť Ústave SR

Autor: MO SR - Pavol Vitko , Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 03.09.2012
Čítanosť: 7346
Verzia pre tlač

Skočiť na menu




Share