Preskocit navigáciu

Koordinačnému centru LOT v operácii ALTHEA velí Slovák


Koordinačnému centru LOT v operácii ALTHEA velí Slovák
Od 1. septembra 2012 funguje misia EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine v novej štruktúre. Styčné a pozorovateľské tímy LOT (Liaison and Observation Teams), ktoré zabezpečujú monitorovanie bezpečnostnej situácie v krajine a informovanosť veliteľstva EUFOR, spadajú pod novovytvorené centralizované pracovisko – Koordinačné centrum styčných a pozorovateľských tímov LCC (LOT Coordination Centre) dislokované v Sarajeve. Veliteľom LCC sa stal príslušník Ozbrojených síl SR a veliteľ slovenského kontingentu v operácii EUFOR ALTHEA podplukovník Róbert Zebegney.

Postupným znižovaním počtov v operácii sa doterajšia štruktúra zmenila a počet LOT sa znížil z 21 na 17. Tri doterajšie Regionálne koordinačné centrá (RCC) boli reorganizované na jedno centralizované pracovisko LCC dislokované v Sarajeve. Zmena štruktúry znižuje prítomnosť medzinárodných síl v Bosne a Hercegovine a postupnými krokmi vytvára podmienky na transfer zodpovednosti za bezpečnostnú situáciu v krajine autoritám Bosny a Hercegoviny. V súčasnosti je v rámci LOT a LCC nasadených 144 vojakov z Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenskej republiky, Švajčiarska a Turecka.

Hlavnými operačnými úlohami naďalej zostávajú:
 • zabezpečiť fungovanie štruktúry LCC a LOT ako časti systému situačného upovedomovania EUFOR,
 • koordinovať, podporovať a riadiť plnenie úloh LOT v Bosne a Hercegovine,
 • veliteľstvu EUFOR zabezpečovať komplexnú informáciu v „near-real time“ o situácii v BIH podľa prioritných požiadaviek na informácie Veliteľa EUFOR,
 • monitorovať celkovú situáciu v rámci Bosny a Hercegoviny,
 • identifikovať akúkoľvek možnú hrozbu stability,
 • podporovať rozvoj bezpečného a bezpečnostného prostredia,
 • sústrediť a centralizovať zodpovednosť zrušených RCC do LCC,
 • manažovať aktivity LOT a ich systém hlásení,
 • koordinovať činnosť s nadriadeným orgánom veliteľstva EUFOR,
 • vykonávať stretnutia a aktivity na kantonálnej úrovni,
 • centralizovane riadiť zber a spracovanie hlásení prostredníctvom LOT a komplexnú informáciu zasielať veliteľstvu EUFOR.

V rámci Bosny a Hercegoviny sú od skončenia bojových operácií na základe rezolúcie OSN č. 1575 ako nástupca SFOR rozmiestnené jednotky EUFOR. V rámci štruktúry EUFOR sú to mobilné výcvikové tímy MTT (Mobile Training Team), mnohonárodná manévrovacia brigáda MNBN (Multinational Manoeuvre Battalion) a prioritne systém LOT, ktorých hlavnou úlohou je monitorovať bezpečnostnú situáciu v rámci priestoru ich pôsobenia. Rovnako zabezpečujú zasielanie hlásení na veliteľstvo EUFOR s cieľom zabezpečiť situačný prehľad o dennom dianí na území Bosny a Hercegoviny. Systém LOT a LCC je pri súčasnom znižovaní počtov EUFOR jediným prvkom EUFOR, ktorý je v priamom kontakte s civilným obyvateľstvom.

Na začiatku aktivity EUFOR ALTHEA bolo v Bosne a Hercegovine rozmiestnených 44 LOT organizovaných v piatich Regionálnych koordinačných centrách (RCC). Postupným znižovaním prítomnosti EUFOR bol počet LOT znížený na 21 v celkovo troch RCC s rozdelením do troch oblastí – Sever, Stred a Juh pri zachovaní filozofie pokrytia tzv. „Hot Spots“ v rámci Bosny a Hercegoviny. Od 1. septembra tohto roku už EUFOR funguje v novej „zoštíhlenej“ štruktúre 17-tich LOT pod slovenským velením LCC.Autor: mjr. Milan Vanga - Dátum: 11.09.2012
Čítanosť: 9395
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share