Preskocit navigáciu

Stretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v Rumunsku


Stretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v Rumunsku

Na základe pozvania zástupcu náčelníka GŠ OS Rumunskej republiky sa v dňoch 18. až 21. septembra 1. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Miroslav Kocian zúčastnil zasadania riadiacej skupiny projektu TISA. Keďže v rámci projektu TISA sa každoročne uskutočňujú cvičenia jednotiek partnerských krajín vždy v aktuálnej predsedníckej krajine, generálmajor Kocian sa zúčastnil okrem zasadania pracovnej skupiny aj samotného cvičenia BLONDE AVALANCHE 2012 (Command Poste Exercise & LIVEX). Zasadnutia oboch skupín ako aj cvičenie CPX & LIVEX sa konali v rumunskom meste Braila.

Projekt TISA predstavuje medzi partnerskými krajinami participujúcimi v tomto projekte významnú formu vzájomnej spolupráce a zároveň predstavuje efektívnu formu vzájomnej pomoci v prípade živelných katastrof.

Mnohonárodný ženijný prápor (MN žpr) „TISA“ vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi vládami Maďarskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktorého základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. Na účely tejto dohody pojem „katastrofa“ znamená záplavy alebo situáciu mimoriadneho rozsahu zapríčinenú nepredvídateľnými udalosťami, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok alebo predstavuje ich bezprostredné ohrozenie.

Mnohonárodný prápor môže byť v prípade potreby nasadený pri znižovaní následkov katastrofy na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán, na území štátu ktorej došlo ku katastrofe alebo existuje reálne nebezpečenstvo, že k takejto katastrofe dôjde. Prápor je zložený z mnohonárodného veliteľstva práporu a národných jednotiek tzv. modulov. Početný stav práporu nepresiahne 800 osôb, teda početný stav národnej jednotky začlenenej do práporu nesmie prekročiť 200 osôb, avšak vo výkonnej ženijnej jednotke musí byť najmenej 100 osôb. Sily a prostriedky do MN žpr „TISA“ vyčleňuje za Slovenskú republiku ženijný prápor Pozemných síl OS SR Sereď.


Stretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v RumunskuStretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v RumunskuStretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v RumunskuStretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v RumunskuStretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v RumunskuStretnutie riadiacej skupiny projektu TISA v Rumunsku

Autor: KaNGŠ - Andrea Hankoščáková , Foto: KaNGŠ - kpt. Marek Petrík - Dátum: 24.09.2012
Čítanosť: 9855
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share