Preskocit navigáciu

Najrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAF


Najrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAF Najväčší projekt súčasnej rotácie ženistov, zameraný na výstavbu RIP RAP kanála (spevnenie koryta, regulácia toku vody) bol po dvoch mesiacoch prác v týchto dňoch ukončený. Jeho účelom bolo odľahčiť nápor vody počas povodní, ktoré každoročne postihujú základňu Kandahár a spôsobujú značné škody, spravidla v mesiacoch január a február. Vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane tak dokončila 18. rotácia multifunkčnej ženijnej jednotky pod velením kapitána Róberta Dlugoša už svoj päťdesiaty projekt.

Stavbu kanála odborne riadil veliteľ ženijnej letiskovej čaty poručík Ján Leško, ktorému oporou počas celej realizácie bolo letiskové stavebné družstvo pod vedením rotného Milana Sirku. Na projekte bola použitá všetka technika, ktorou multifunkčná ženijná rota disponuje (Tatra 815 trojstranný sklápač, rýpadlo UDS 114, univerzálny nakladač UNC 060, domiešavač Tatra 815 AM, valníková Tatra 815 VN a Odmínovací komplet Božena).

Keďže práce na projekte sa vykonávali mimo základne KAF, ženijná jednotka musela zabezpečiť aj vlastnú ochranu, za čo bol zodpovedný veliteľ družstva ochrany rotný Marián Bartek. Strážne družstvo pod jeho velením si zakaždým počína vynikajúco, za čo patrí vďaka všetkým príslušníkom družstva ochrany.

Realizácia projektu bola rozdelená do šiestich fáz. V prvej fáze bolo potrebné odstrániť staré poškodené oplotenie a vybudovať nové. Pri tejto činnosti naši ženisti museli úzko spolupracovať so skupinou zodpovednou za bezpečnosť základne (Base Security Group). Časovo a pracovne najnáročnejšou a najrozsiahlejšou fázou boli všetky výkopové práce, ktoré zároveň zahrňovali aj precízne zameranie sklonu kanála, aby bol zabezpečený čo najoptimálnejší odtok prívalovej vody. V poslednej fáze príslušníci multifunkčnej ženijnej roty osadili betónové panely, následne celý priestor stavby vybetónovali, opravili poškodené časti ochranného protipovodňového valu a na záver osadili mrežu, ktorej úloha je zabezpečiť plynulý tok vody.

Za zrodom myšlienky výstavby kanála, ktorý pomôže v maximálne možnej miere predchádzať škodám zo záplav, stál hlavný inžinier základne KAF (Chief CJ4 Engineer) podplukovník Pavol Perička.

Najrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAFNajrozsiahlejší projekt 18. rotácie multifunkčnej ženijnej roty SLOVCON ISAF

Autor: mfžr SLOVCON ISAF , Foto: mfžr SLOVCON ISAF - Dátum: 10.10.2012
Čítanosť: 10898
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share