Preskocit navigáciu

Cvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom Bydgoszcz


Cvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom Bydgoszcz

Cvičenie Above Kandak MAT/OCC (Military Advisory Team / Operational Coordination Centre) TE 12-03, ktoré sa konalo vo Výcvikovom centre spojeneckých síl (JFTC - Joint Force Training Centre) v poľskom meste Bydgoszcz začiatkom októbra, bolo posledným cvičením pre Above Kandak MAT v tomto roku. Do konca roka nás čaká už len Kandak MAT TE 12-04, ktoré bude vykonané, tak ako obvykle, v Spoločnom mnohonárodnom centre pripravenosti (JMRC – Joint Multinational Readiness Centre) v nemeckom Hohenfels.

Cvičenie, venované výcviku budúcich poradcov (mentors/advisors) Afganských bezpečnostných síl (ANSF) pred nasadením, bolo opäť aktualizované a vylepšené oproti predchádzajúcim cvičeniam, a to hneď v niekoľkých apektoch. Ako zvyčajne, cvičenie bolo zamerané na „procedures“ a nie na dokonalý dokument. JFTC sa snaží pripraviť cvičenie tak, aby príslušníci MAT museli precvičovať a zvládnuť svoje postupy pri podpore ANSF a nemuseli mrhať čas na „dokonalý plán“, ktorý v podmienkach ANSF nie je prioritou. Hlavnou úloh poradcov (MAT) je radiť a nie plniť úlohy za ANSF.

Plán cvičenia poskytol podstatne väčší priestor pre praktickú aplikáciu teoretických prednášok. Keďže odozva z predchádzajúceho cvičenia bola veľmi pozitívna, tento trend sme udržali a dokonca sa podarilo zakomponovať aj viac priestoru pre príslušníkov ANSF. Tí tak mali viac možností prezentovať svoj pohľad a prístup na viaceré dôležité otázky, ktoré rezonujú v operácii ISAF. Cvičiaci veľmi pozitívne ocenili prednášku vedúceho tímu ANSF, týkajúcu sa súčasného stavu rozvoja ANSF a výhľadu rozvoja po roku 2014. Prednáška bola podporená panelovou diskusiou, kde afganskí dôstojníci a policajti odpovedali na otázky cvičiacich. V rámci tejto diskusie si mohli cvičiaci vypočuť predstavy samotných Afgancov o ich vlastnej budúcnosti.

Po druhýkrát bol naplánovaný a vykonaný aj samostatný blok výcviku pre tých poddôstojníkov (NCOs – Noncommissioned Officers), ktorí sú štandardnou súčasťou MA tímov. Tento blok poskytol výbornú príležitosť poddôstojníkom z rôznych krajín prediskutovať ako by sa mal rozvíjať poddôstojnícky zbor ANA v blízkej budúcnosti. Po prvýkrát na tomto výcviku participoval aj hlavný veliaci poddôstojník ANA (CSM - Commanding Sergeant Major) so svojim kolegom z jedného z podriadených zborov. Tí priblížili skupine poddôstojníkov z MAT aké hlavné výzvy čakajú ANA v otázke prípravy poddôstojníckeho zboru. Následne veliaci poddôstojník poskytol svoje predstavy aj všetkým cvičiacim v rámci svojej prednášky a počas panelovej diskusie. Výcvik bol podporený opätovne aj Senior NCO z NATO School Oberamergau a ďalšími skúsenými poddôstojníkmi.

Na cvičení sa zúčastnili aj MAT tímy pre OCC (Operational Coordination Centre). Aj tento prvok bol v júli vlastne pilotný, preto tentoraz bol väčší dôraz položený na vytvorenie a prepojenie scenárov tak, aby umožnili klasickým tímom pri príprave na operáciu koordinovať svoju činnosť s rôznymi prvkami Afganských bezpečnostných síl prostredníctvom OCC. Tento koordinačný orgán, ktorého poslaním je koordinovať bezpečnostné prvky v Afganistane predovšetkým pri rôznych krízových situáciách (napr. ako náš krízový štáb) sa stáva veľmi významným nástrojom pre koordináciu úsilia nielen afganských, ale aj síl ISAF. Preto aj scenár pre podporu výcviku MAT bol zameraný predovšetkým na „non-kinetic“ operácie, napr. koordinácia a zabezpečenie návštevy a pracovného rokovania významných predstaviteľov Afganistanu v priestore zodpovednosti MAT. Takýto scenár vyžadoval od MAT pomerne veľa úsilia pri koordinácii, ktorú príslušníci ANSF museli realizovať. Ako je známe, OCC je predovšetkým pre príslušníkov ANA zatiaľ nie veľmi využívaným prvkom v rámci prípravy, koordinácie a vykonania operácií. Preto bolo dôležité precvičiť túto kordináciu v praxi a priblížiť aj príslušníkom ANSF ako je možné takýto prvok využiť.

Po prvýkrát sa na cvičení zúčastnili aj príslušníci amerických OS, konkrétne 21st Theatre Support Command a jeho podriadenej 16th Sustainment Brigade. Ich úlohou po nasadení bude poskytovať kompletnú logistickú podporu americkým silám v ISAF ako aj podpora ISAF v rámci NTM-A/CSTC-A a podpora rozvoja ANSF. Participácia na tomto cvičení im umožnila sa bližšie zoznámiť s úlohami MAT a tiež so situáciou v priestore operácie. Zároveň sa mohli bližšie zoznámiť s príslušníkmi ANSF. Ich hlavným výcvikovým cieľom bolo precvičiť a zladiť postupy vo svojom štábe. Pre JFTC to predstavovalo pomerne veľkú výzvu, pretože bolo potrebné upraviť nielen scenár cvičenia, ale aj samotnú štruktúru riaditeľstva cvičenia tak, aby reflektovala potreby cvičiacich.

Celkovo viac ako 350 vojakov a civilistov, vrátane špecialistov na rozličné oblasti (SMEs – Subject Matter Experts) participovalo na cvičení. Samotné cvičnie bolo podporované už štandardne aj skupinou dôstojníkov ANA a ANP, vrátane skupiny príslušníkov ANCOP a ako už bolo spomenuté aj vysoko postavenými poddôstojníkmi ANA.

Výcvik poskytol cvičiacim výbornú možnosť stretnúť sa s tímovými kolegami, precvičiť si svoje úlohy a celkové poslanie pred samotným nasadením. Boli im poskytnuté najnovšie informácie týkajúce sa situácie v priestore operácie ľuďmi, ktorí sami majú skúsenosti z tohoto typu poslania. Zároveň si cvičiaci mali možnosť uvedomiť, čo im ešte vo výcviku chýba a na čo by sa mali sústrediť do samotného nasadenia. Avšak asi zo všetkého najviac – mali možnosť vytvoriť tím.

V rámci cvičenia JFTC prijalo aj niekoľko významných návštev, vrátane budúceho veliteľa RC-N, ale aj príslušníkov Kurzu národnej bezpečnosti AOS L. Mikuláš. Všetci zhodne ocenili profesionalitu a prístup príslušníkov JFTC počas tohoto cvičenia a zvlášť profesionalitu výcvikového tímu (Training Team) vedeného plk. Ivanom Pachom.

Riadiaci cvičenia na záver skonštatoval, že ciele cvičenia boli splnené. Generálmajor Pavel MACKO, veliteľ JFTC, vo svojom záverečnom vyjadrení adresovanom cvičiacim vyjadril spokojnosť so samotným cvičením. Potvrdil, že ciele cvičenia boli naplnené, zaželal všetkým príslušníkom MAT veľa úspechov v ich náročnej misii a poprial im bezpečný návrat.

Práve skončené cvičenie predznamenalo „horúcu“ sezónu pre JFTC, keďže do konca roka nás ešte čaká Bold Dragon 2012, Puma 2012, RC-N TE 13-01 a UE 13-1.


Cvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom BydgoszczCvičenie AK MAT TE 12-03 v poľskom Bydgoszcz

Autor: NATO JFTC - Bydgoszcz, Poľsko , Foto: NATO JFTC - Bydgoszcz, Poľsko - Dátum: 16.10.2012
Čítanosť: 8146
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share