Preskocit navigáciu

Vojaci sú pripravení na pomoc občanom pri snehovej kalamite


Vojaci sú pripravení na pomoc občanom pri snehovej kalamite

Na zásah v mimoriadnej situácii, ktorá by mohla vzniknúť počas zimných mesiacov na území Slovenska, sa v týchto dňoch pripravujú vojaci všetkých útvarov ozbrojených síl SR.

Príprava na snehovú kalamitu sa začala Štábnym nácvikom veliteľstva 2. mechanizovanej brigády a jej priamo podriadených práporov a jednotiek už 7. novembra. Cieľom cvičenia pod názvom Snehová pohotovosť (Snow Emergency 2012) bolo preveriť činnosť útvarov 2. mechanizovanej brigády pri riešení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Zámerom bolo pripraviť veliteľstvo brigády a príslušníkov podriadených útvarov na plánovanie a riadenie pridelených síl a prostriedkov, ktoré by pri extrémnej snehovej nádielke pomáhali obyvateľom Slovenska.

Podľa námetu cvičenia došlo z dôvodu nepretržitého sneženia k zhoršovaniu situácie v severných, severovýchodných aj stredných regiónoch Slovenska. V uvedených regiónoch narastali problémy v zásobovaní základnými potravinami, elektrickou energiou a palivami. Aj napriek veľkej snahe správcov komunikácií o udržanie zjazdnosti ciest, dochádzalo najmä v odľahlých a hornatých oblastiach jednotlivých regiónov k zablokovaniu prístupových ciest a niekoľko hodinovým výlukám v dopravnej sieti Prešovského a Žilinského kraja. Uvedená zložitá situácia v najviac postihnutých regiónoch viedla k aktivácii krízových štábov na úrovniach obcí a obvodov k vyhláseniam mimoriadnej situácie v jednotlivých obciach, ako aj k početným zásahom zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek.

Jednotlivé incidenty boli simulované presne podľa námetu tak, aby preverili najmä schopnosti skupín velenia správne rozhodnúť v krízovej situácii. Práve skupiny velenia na veliteľstve brigády a v priamo podriadených útvaroch v takýchto situáciách zodpovedajú za riadenie činnosti. Členovia týchto skupín analyzujú vývoj mimoriadnej situácie a koordinujú zásah. To si vyžaduje taktické plánovanie a rýchle reakcie na vzniknuté incidenty na rôznych miestach v postihnutých oblastiach.

Na prvotný zásah pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie sú v každej vojenskej posádke pripravené pohotovostné jednotky v počte 20 vojakov s veliteľom, s časom pohotovosti do 180 minút. Požiadavka krízových štábov na nasadenie síl a prostriedkov ozbrojených síl SR môže prísť prostredníctvom ministerstva obrany, Generálneho štábu ozbrojených síl SR a operačných veliteľstiev, ale v mimoriadnej situácii môžu štátne orgány, obce alebo vyššie územné celky žiadať útvary o pomoc aj priamo útvar v regióne. V súlade s Nariadením ministra obrany o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom použití vojakov OS SR a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti môže veliteľ 2. mechanizovanej brigády rozhodnúť o okamžitom použití vojakov. Na tento účel každý vojenský útvar 2.mb vyčleňuje ďalších 40 profesionálnych vojakov, 2 ks prepravnej a 2 ks špeciálnej techniky, ktorú je na vyžiadanie orgánov samosprávy schopný nasadiť do 180 minút v rámci svojej teritoriálnej pôsobnosti (o ktorej má prehľad príslušný obvodný úrad), čo znamená, že z veliteľstva a podriadených útvarov v Prešove, Trebišove a Michalovciach je brigáda schopná nasadiť celkovo 200 osôb, 10 ks dopravných vozidiel a rovnaký počet špeciálnej vyslobodzovacej techniky na zásahy na väčšine teritória Prešovského a Košického kraja.

V prípade vyhlásenia vyššieho stupňa pohotovosti budú časy upravené podľa aktuálnej situácie a rozsahu následkov, ktoré bude treba odstraňovať.

Blížiace sa zimné obdobie je tradične späté s prípravou všetkých útvarov našich ozbrojených síl na snehové kalamity a ďalšie hrozby spojené s nepriazňou počasia. Cvičenie 2. mechanizovanej brigády ukázalo, že vojaci sú kvalitne pripravení na zásahy s cieľom pomôcť obyvateľom Slovenska v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu nastať v zimnom období.Autor: mjr. Milan Vanga, hovorca OS SR , Foto: Ilustračné foto - Dátum: 23.11.2012
Čítanosť: 8257
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share