Preskocit navigáciu

Finančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo Zvolena


Finančná podpora NATO pre dve neziskové organizácie zo Zvolena
Symbolické šeky s finančnou pomocou od charitatívnej organizácie NATO Charity Bazaar si 28. januára na Veliteľstve NATO v Bruseli z rúk vedúceho Stálej delegácie Slovenskej republiky v NATO Františka Kašického a národného vojenského predstaviteľa SR v NATO generálporučíka Petra Gajdoša prevzali zástupkyne dvoch slovenských neziskových organizácií.

NATO Charity Bazaar (NCB) v minulom roku prijalo osem belgických a 22 medzinárodných projektov z 15 krajín, vrátane dvoch slovenských projektov. NCB teda v roku 2012 po posúdení zafinancovalo po dva projekty iba zo sedem krajín: Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina. Na Slovensko poputovalo pre dve organizácie spolu 12.426 eur.

Prvý z úspešných slovenských projektov predložila nezisková organizácia Marta – pomoc núdznym n.o. zo Zvolena, ktorá sa nevenuje iba bezdomovcom, podporuje tiež viacdetné rodiny v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky od NCB vo výške 5.430 Eur budú použité na modernizáciu kuchyne a jedálne organizácie, ktorá poskytuje sociálnu starostlivosť a humanitárnu pomoc ľuďom bez domova a znevýhodnených rodín.

So svojím projektom uspelo aj ďalšie zvolenské občianske združenie Go-ok, ktorého činnosť je zameraná na pomoc primárne zdravotne postihnutým občanom, seniorom a rodičom s deťmi unikátnym spôsobom - je založená na celoživotnom partnerstve s klientom. Na projekt pod názvom „Bezbariérový prístup uľahčuje život nielen handicapovaným“ získalo združenie od NCB 6.996 Eur. projekt je zameraný na rozvoj životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím, seniorov a rodičov s deťmi, ktorý bude slúžiť mnoho rokov mnohým ľuďom a umožní ich plnú integráciu do života spoločnosti. Projekt si dáva za cieľ zrealizovať úpravu bezbariérových prístupov do verejne prístupných objektov pre širokú verejnosť (kostoly a iné kultúrne pamätihodnosti) a to vo všetkých ôsmich krajoch v rámci územia SR v rozsahu 16 objektov.

V roku 2012 NCB získalo 188.000 eur, v roku 2011 to bolo 184.566 eur. Slovenskí členovia organizácie sa aktívne podieľali napr. na predaji koláčov a na predaji tombolových lístkov. Napríklad počas bazaaru vďaka aktivite odovzdali Slovenské členky do pokladne NCB 3.054,75 eur.

NATO Charity Bazaar je nezisková organizácia, ktorá združuje predstaviteľov 34 krajín, vrátane Slovenska. Jej cieľom je získavanie financií, ktorými podporuje charitatívne organizácie v Belgicku a v iných krajinách. Jej členmi sú členské a partnerské krajiny Severoatlantickej aliancie, ktoré chcú takouto formou prispieť k zmierneniu následkov utrpenia detí, ktoré sú choré, chudobné, opustené alebo inak postihnuté v rôznych kontinentoch a krajinách sveta. Náplňou tejto organizácie združujúcej manželky, manželov, partneriek a partnerov vojenského personálu, ktorí pracujú na veliteľstve NATO, je organizovanie spoločenských podujatí a aktivít za účelom získavania finančných prostriedkov, ktoré majú byť darované iným charitatívnym organizáciám. Hlavnými zdrojmi finančných prostriedkov tejto organizácie sú dotácie od belgickej vlády, miestnych úradov alebo akýchkoľvek iných verejných organizácií vrátane výťažkov z charitatívnych aktivít NATO Charity Bazaar. Financie rovnomerne rozdeľuje medzi belgické (50%) a internacionálne charity (50%).


Autor: mjr. Milan Vanga , Foto: SD NATO - Dátum: 29.01.2013
Čítanosť: 6736
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share